fbpx

„Wygrana rodzina” – szansa na przerwanie ubóstwa

7 lutego 2024 r.

MFiPR ogłasza dla samorządów konkurs „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem. Do rozdysponowania jest 40 milionów zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, a wnioski o dofinansowanie można zgłaszać do 5 kwietnia. Konkurs „Wygrana Rodzina” stanowi innowacyjne podejście społeczne, które aktywuje wsparcie tam, gdzie dotychczasowe działania pomocowe okazały się niewystarczające lub nieefektywne. Inspiracją do powstania konkursu był pilotażowy program wsparcia rodzin zagrożonych zjawiskiem dziedziczonego ubóstwa pn. „Praski kokon”, którego współrealizatorem było Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Konkurs „Wygrana rodzina” skaluje garściami z pilotażowego programu wsparcia rodzin zagrożonych zjawiskiem dziedziczonego ubóstwa „Praski kokon”. Projekt: Zaczął się w 2019 roku i trwał ok. dwóch lat. Każdy z nas prowadził określone formy wsparcia: Fundacja Wspierania Rodzin „Korale” prowadziła zajęcia z wychowywania dzieci, prowadziła pomoc prawną, centrum aktywności lokalnej, wyjeżdżało całymi rodzinami. My, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadziliśmy wsparcie dla dzieci i młodzieży: organizowaliśmy czy przekierowywaliśmy dzieci na rozmaite kursy zainteresowań, prowadziliśmy korepetycje, wsparcie psychologa – mówi Marta Skrobacka, Mentorka ds. Rozwoju Dzieci i Młodzieży koordynatorka projektu z ramienia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Posłuchaj: Polskie Radio Trójka

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej – źródło https://www.gov.pl/

Program „Wygrana Rodzina” – szczegóły

Program „Wygrana Rodzina” jest innowacyjną inicjatywą adresowaną do społeczności dotkniętych ubóstwem oraz negatywnymi zjawiskami, które mają tendencję do przenoszenia się na kolejne pokolenia. Program skupia się na obszarach gmin charakteryzujących się wysokim poziomem ubóstwa, w szczególności na dzielnicach i osiedlach miejskich. Głównym celem programu jest kompleksowe wsparcie dla rodzin oraz ich otoczenia, aby wspólnie przeciwdziałać bieżącym trudnościom życiowym i motywować do zmian.

W szczególności, nacisk kładziony jest na dzieci i młodzież, gdyż równość szans w edukacji i rozwoju osobistym jest kluczowa dla przerwania cyklu ubóstwa. Model programu opiera się na zindywidualizowanym, wieloaspektowym podejściu, które angażuje lokalną społeczność w proces wsparcia rodzin.

Asystent rodziny odgrywa istotną rolę w towarzyszeniu rodzinom oraz w realizacji ustalonych celów. Gminy, ich jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe o doświadczeniu w pracy na rzecz społecznego zaangażowania mogą ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu „Wygrana Rodzina”.

Projekty mogą liczyć na dofinansowanie do 3 mln zł.

Start konkursu „Wygrana rodzina” – Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej – źródło https://www.gov.pl/
Skip to content