Każda organizacja pozarządowa bez względu na formę prawną (a nawet te nie posiadające osobowości prawnej np. stowarzyszenia zwykłe) ma obowiązek sporządzania, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań ze swojej działalności.

Sprawozdania za rok 2018

Sprawozdania za rok 2017


Jeśli potrzebujesz dostępu do sprawozdań z lat wcześniejszych – napisz do nas, z pewnością Ci pomożemy:

stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl