Marta Perkowska

Prezeska Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Marta Perkowska

m.perkowska@otwartedrzwi.pl

Andragog specjalny, organizator pomocy społecznej  w organizacji od 2008 r. Przygodę z Otwartymi Drzwiami rozpoczynała jako wolontariuszka na turnusie rehabilitacyjnym, w późniejszych latach instruktor terapii, kierownik, członek zarządu. Współautorka i realizatorka projektów dedykowanych osobom z zaburzeniami psychicznymi. Prywatnie miłośniczka Piny Bausch, mama dwuletniego Jasia.

Aleksandra Śliwa

Aleksandra Śliwa

a.sliwa@otwartedrzwi.pl
Justyna Kowalczuk

Justyna Kowalczuk

j.kowalczuk@otwartedrzwi.pl

Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, koordynator projektów. Od 1997 roku z pasją realizuje się zawodowo w organizacjach pozarządowych. Pracuje w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Aktualnie wspiera Osoby z Niepełnosprawnościami w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi-testowanie i wdrażanie” w aktywizacji zawodowej. Pracuje także jako edukator. Prywatnie lubi aromatyczną kawę, górskie wyprawy i wycieczki rowerowe.

Natalia Zawada

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia

Natalia Zawada

n.zawada@otwartedrzwi.pl

Psycholog ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości, koordynator projektów. Ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi związana od 2013 r., gdzie trafiła jako wolontariuszka, poszukując miejsca, w którym będzie mogła rozwijać swój warsztat pracy psychologicznej z osobami zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi. Aktualnie Z-ca kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy typu A w Wilanowie oraz Koordynator Merytoryczny Projektu PO WER „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”. Prywatnie dzieli pasję zwiedzania świata ze swoim partnerem życiowym i każdą wolną od pracy chwilę poświęca na podróżowanie.

Dorota Marchlewska

instruktor terapii

Dorota Marchlewska

d.marchlewska@otwartedrzwi.pl

W Ośrodku Partnerzy bywam kucharką, pedagogiem, dietetykiem, krytykiem sztuki, rehabilitantem, przewodnikiem turystycznym, słuchaczem i coachem. Bywam też detektywem, zielarką, a ostatnio grałam w bingo. Mam nadzieję, że taka różnorodność zajęć i moich wcieleń pozwoli naszym uczestnikom podjąć pracę i świadomie, umiejętnie oraz bezpiecznie prowadzić własne dorosłe życie. Kiedyś jeden z uczestników powiedział, że Ośrodek to symulator pracy a ja myślę, że jest czymś więcej – inkubatorem samodzielnego życia.

Marta Skrobacka

kierownik Ośrodka Dziennego i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, koordynator projektów

Marta Skrobacka

m.skrobacka@otwartedrzwi.pl