fbpx

Rodzice/Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, którzy codziennie stają przed wieloma wyzwaniami i trudnościami. Każdy z nich mierzy się z pytaniem: Co będzie kiedy mnie zabraknie? – włączając w to kwestie związane z mieszkaniem, zatrudnieniem, opieką medyczną i finansami.

Rodzice regularnie pytają nas:

Jesteśmy zaangażowani w poszukiwanie rozwiązań i podejmujemy działania mające na celu zabezpieczenie rodzin będących w takich sytuacjach. Nasze starania obejmują:

  • prowadzenie czterech mieszkań wspomaganych, zarówno długoterminowych, jak i treningowych, w których aktualnie zamieszkuje 23 osoby z niepełnosprawnościami,
  • opracowywanie planów zabezpieczenia prawno-finansowego, z których skorzystało już ponad 40 rodzin,
  • powołanie Fundacji „W stronę jutra”, która oferować będzie pomoc w planowaniu przyszłości osób z niepełnosprawnościami,
  • udział w różnych inicjatywach, między innymi w Zespole ds. Mieszkalnictwa Wspomaganego, aby promować ideę i praktykę mieszkań wspomaganych oraz zapewnić lepsze warunki życia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
  1. Rozbudowę programu mieszkań wspomaganych, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami odpowiednie warunki mieszkaniowe. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznych i dostosowanych przestrzeni, w których nasi podopieczni będą mogli żyć niezależnie.
  2. Tworzenie społeczności wspomaganych, aby nasi podopieczni nie czuli się samotni. Planujemy tworzyć społeczności, gdzie będą mogli spotykać się, wymieniać doświadczenia i wzajemnie się wspierać. To kluczowe dla ich samopoczucia i jakości życia.
  3. Opracowywanie kolejnych planów zabezpieczenia prawno-finansowego dla osób z niepełnosprawnościami. Wspierając naszą kampanię, pomagasz nam zapewnić im opiekę prawną, dostęp do środków finansowych i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Dzięki Twojemu wsparciu osoby z niepełnosprawnością dostaną szanse na: samodzielne życie, bezpieczne miejsce zamieszkania, dobrą pracę oraz dostęp do niezbędnych usług i pomocy.

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2024 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu „PITax.pl dla OPP”.

Skip to content