fbpx

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu:

Warsztaty Terapii Zajęciowej

to placówka rehabilitacyjna dla 25-ciu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Treningi z udziałem naszych podopiecznych odbywają się w pracowni gospodarstwa domowego, plastycznej, ceramicznej, komputerowej oraz rękodzielniczej.

Oferta zajęć

 • aktywizacja zawodowa,
 • trening ekonomiczny,
 • sesje społeczności,
 • zajęcia literackie, prasowe,
 • j. angielski, rosyjski,
 • warsztaty zdrowotne,
 • wyjścia kulturalno – oświatowe,
 • wyjścia zawodoznawcze.

Adres

ul. Równa 10/3,
03-418 Warszawa
(Dzielnica Praga Północ)

Kontakt

tel.: (22) 670-21-23,
tel/fax: (22) 619-07-04
wtz@otwartedrzwi.pl
http://wtz.otwartedrzwi.pl


Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

kompleksowym wsparciem obejmuje osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi. Treningi odbywają się w pracowni gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzielniczej oraz komputerowej.

Oferta zajęć

 • aktywność kulturalna,
 • edukacja obywatelska,
 • język angielski,
 • sesje społeczności,
 • warsztaty pedagogiczne i psychologiczne,
 • zajęcia sportowe (w tym basen).

adres

ul. Skorochód – Majewskiego 34,
02-104 Warszawa
(Dzielnica Ochota)

Kontakt

tel.: (22) 823 65 61
e.polanowska@otwartedrzwi.pl
http://odpirson.otwartedrzwi.pl


Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY

placówka niesie pomoc osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi. Rozwijamy i doskonalimy umiejętności naszych podopiecznych.

Oferta zajęć

 • pracownia umiejętności życiowych,
 • pracownia działań twórczych,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownia ceramiczna.

Dodatkowe warsztaty

 • rekreacyjno-sportowe,
 • filmowe,
 • fotograficzno-dziennikarskie,
 • komputerowe,
 • teatralne,
 • pantomimiczne,
 • ceramiczne,
 • ekonomiczne,
 • z zakresu nauki języka angielskiego.

adres

Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149,
01-424 Warszawa
(Dzielnica Wola)

Kontakt

tel.: 22 637 20 08
t.adamczuk@otwartedrzwi.pl
http://partnerzy.otwartedrzwi.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB

Placówka typu A skierowana jest do 30 osób doświadczających choroby psychicznej, typu B – dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Oferta zajęć: pracownia kulinarna, pracownia komputerowa oraz pracownia plastyczno-rękodzielnicza.

Dodatkowo w placówce typu A

 • treningi umiejętności i zaradności oraz funkcjonowania w codziennym życiu,
 • treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 • treningi rozwoju zainteresowań i spędzania czasu wolnego.

Dodatkowo w placówce typu B

 • treningi budżetowe,
 • treningi kompensacyjno-korekcyjne,
 • treningi porządkowe,
 • treningi samoobsługi.

adres

ul. Przyczółkowa 27 a,
02-968 Warszawa

Kontakt

ŚDS typu A, tel. 22 649 45 66

ŚDS typu B, tel. 22 643 43 22

p.o. Kierownika ŚDS AB: Natalia Kalita, tel. 506 516 812 – n.kalita@otwartedrzwi.pl

Z-ca kierownika ŚDS B: Krzysztof Krakowski – k.krakowski@otwartedrzwi.pl


Mieszkanie chronione treningowe „Życie na swoim”

Skierowane do 7 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców Warszawy. Czas pobytu mieszkańców od 1 m-cy do 12 m-cy.

Oferta treningów:

 • budżetowy,
 • kulinarny,
 • obsługowo-porządkowy,
 • samoobsługi w życiu codziennym,
 • komunikacyjny,
 • organizacja czasu wolnego.

adres:

ul. Kłobucka 16,
02-699 Warszawa
(Dzielnica Ursynów)

Kontakt

koordynator: Michał Piotrowski – tel. 533 221 588
mcht@otwartedrzwi.pl
http://mcht.otwartedrzwi.pl/


Pozostałe działania na rzecz osób z niepełnosprawnością:


tel. 506 516 812 – Koordynator Merytoryczny dla Dzielnicy Praga Północ


ZAZ Galeria „Apteka Sztuki”

Istotną naszej działalności jest tworzenie miejsc pracy dla 24 osób z niepełnosprawnością. W trakcie zatrudniania pracownik objęty jest kompleksową opieką. Weryfikujemy potencjał i predyspozycję pracownika, rozwijamy w nowe umiejętności. W dalszej kolejności szukamy odpowiedzialnych pracodawców w środowisku biznesowym i instytucjonalnym. Nasze działania skupiają się wokół promocji zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami.

adres:

Al. Wyzwolenia 3/5,
00-572 Warszawa

Kontakt

tel. 22 622 04 21
zuzanna.oleksa-janiak@aptekasztuki.eu
www.aptekasztuki.eu


Projekt „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj”

Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi – głównie z niepełnosprawnością intelektualną, której towarzyszą zaburzenia zachowania, choroby psychiczne, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia osobowości, etc. W ramach projektu odbywają się warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty kompetencji społecznych, usługę trenera pracy (w formie bezpośredniej i pośredniej), kursy zawodowe, praktyki i „próbki pracy”, staże zawodowe; – indywidualne doradztwo zawodoznawcze (w formie bezpośredniej i pośredniej), indywidualne doradztwo psychologiczne (w formie bezpośredniej i pośredniej), grupę wsparcia dla osób pracujących – zorganizowaną aktywność w środowisku.

adres:

Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149,
01-424 Warszawa
(Dzielnica Wola)

Kontakt

tel.: 22 637 20 08
a.wojcik@otwartedrzwi.pl
http://gieldamocy.otwartedrzwi.pl

Skip to content