dla mediów

Osoby z niepełnosprawnościami, bezdomne, bezrobotne oraz dzieci i młodzież – to im udzielamy pomocy od 1995r. Nasze projekty i działania stanowią zdecydowaną i kompleksową odpowiedź na realne potrzeby osób doświadczających poważnych problemów życiowych. Brak zdrowia, domu, pracy, wykształcenia. Samotność, depresja czy nietrwałe więzy rodzinne. To często codzienność osób, które do nas trafiają. Dla nich i z nimi pracujemy.  Udowadniamy, że można inaczej, dajemy nadzieję. Rozbudzamy na nowo wiarę we własne siły i możliwości, pomagamy poprzez zachęcanie do aktywności i działania.

Zobacz jak to robimy.

kontakt