dla mediów

Osoby z niepełnosprawnościami, bezdomne, bezrobotne oraz dzieci i młodzież – to im udzielamy pomocy od 1995r. Nasze projekty i działania stanowią zdecydowaną i kompleksową odpowiedź na realne potrzeby osób doświadczających poważnych problemów życiowych. Dla nich i z nimi pracujemy. Udowadniamy, że można inaczej, dajemy nadzieję. Rozbudzamy na nowo wiarę we własne siły i możliwości, pomagamy poprzez zachęcanie do aktywności i działania.

Zobacz jak to robimy.

Nasza działalność

1 %

Przedsiębiorstwo społeczne Kuchnia Czerwony Rower

Zatrudnienie wspomagane

kontakt