fbpx

polityka bezpieczeństwa

  1. Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, z siedzibą ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 1130178033, REGON 011305320, KRS 00000 800 10.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Justyna Sikorska.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych dla umożliwienia komunikacji pomiędzy Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, a Beneficjentami zgłaszającymi zapytania poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  7. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa lub adres poczty elektronicznej: e-mail: iod[@]otwartedrzwi.pl.
Skip to content