fbpx

kim jesteśmy

Wszystko zaczęło się w 1995 r., dzięki determinacji kilkunastu osób, z różnych profesji. Połączyło ich przekonanie, że problemy społeczne należy rozwiązywać wspólnie. Jednym z założycieli i prezesem honorowym Stowarzyszenia był prof. dr hab. Mikołaj Kozakiewicz. Inicjatorką utworzenia organizacji i pierwszym długoletnim Prezesem Zarządu była pani Anna Machlica-Pułotrak, od 2015 r. pełniąca funkcję prezesa honorowego.

Codziennie rano jedzie na Targowa 82 w Warszawie. Wchodzi w ciemne podwórko do starego magazynu, przylepionego do kamienicy jak jaskółcze gniazdko. Tu jest drugi dom, ten dom nazywa się „Otwarte Drzwi”. Otwarte dla bezdomnych, niepełnosprawnych, narkomanów, alkoholików, samotnych oraz bezdomnych. Dla wszystkich potrzebujących.

Anna Machalica-Pułtorak, prezes honorowa,
założycielka Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Ideą, która kierowała naszą działalnością od samego początku, była praca u podstaw. Na warszawskiej Pradze Północ świadczyliśmy bezpłatne poradnictwo psychologiczne, zawodowe, pośrednictwo pracy, uruchomiliśmy ośrodki dla młodzieży z problemami. Od zawsze odpowiadaliśmy na realne i potrzeby i problemy społeczne. Niezależnie od trudności, kierowała nami determinacja w niesieniu pomocy.

Miejscowe środowisko jest specyficzne. Są to w większości ludzie bardzo biedni. Wokół nas kręcą się dzieci, które nie mają co ze sobą zrobić. Zapraszamy ich do siebie, staramy się im pomóc. Przecież nie robimy tego tylko dla siebie. To jest nasza wspólna wartość i dlatego zależy nam na wypracowaniu poczucia wspólnoty. My też już jesteś już jesteśmy mieszkańcami.

Anna Machalica-Pułtorak, prezes honorowa,
założycielka Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Przez ponad 25 lat naszej działalności, staliśmy się prężnie działającą organizacją zlokalizowaną w kilku dzielnicach Warszawy, prowadzącą dziesiątki projektów, w tym również międzynarodowych, podejmującą działania lobbingowe i konsultingowe przy tworzeniu aktów prawnych, standardów i pomagającą bezpośrednio setkom tysięcy osób.

Zawsze odpowiadaliśmy na realne i naglące/palące potrzeby społeczne. Niezależnie od trudności, kierowała nami determinacja w niesieniu pomocy. I tak jest do dziś.

28

lat działalności

15

ośrodków

95

osób objętych wsparciem

320

projektów

Nagrody

Na przestrzeni 28-letniej historii naszego Stowarzyszenia, wielokrotnie otrzymywaliśmy wyróżnienia w postaci nagród i tytułów, za prężną i efektywną działalność na rzecz osób potrzebujących.
Dziękujemy za tę formę docenienie naszych starań, to dla nas i naszych podopiecznych bardzo ważne.

NAGRODA GRAND S3EKTOR

za całokształt działalności w X edycji konkursu (2020) S3KTOR dla najlepszych inicjatyw pozarządowych.

WYRÓŻNIENIE KAPITUŁY PRO PUBLICO BONO

przyznawana za szczególne osiągnięcia w działalność społecznej.

NAGRODA PREZESA PFRON „DOBRE PRAKTYKI”.

NAGRODA SPECJALNA

Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.

NAGRODA PREZESA PFRON “DOBRE PRAKTYKI”.

KONKURSU „STO PROCENT Z 1%”

laureat w kategorii Spot TV kampanii 1%, kampanii reklamowej zachęcające do przekazania 1% podatku przyznanej przez tygodnika Newsweek.

Konkurs “Patriotycznie zakręceni”

nagroda dla p. Anny Machalicy-Pułtorak (Prezesa Honorowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi) przyznana przez internautów w ramach plebiscytu przeprowadzanego przez portal Nasze Miasto jako najbardziej zasłużonych lokalny patriota.

NAGRODA S3KTOR 2013

w kategorii „pomoc społeczna” – za projekt „W słabości siła – aktywizacja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działania wolontariackie na rzecz osób starszych”.

SZERYF PRAW UNICEF DZIECKA

za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka na terenie Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim.

Nagrodą m. st. Warszawy za “szczególne zasługi dla Miasta”

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jako jedna z ośmiu stołecznych organizacji zostało wyróżnione Nagrodą m. st. Warszawy, którą wręczono podczas uroczystej sesji Rady m. st. Warszawy na Zamku Królewskim.

Tytuł „Firma Przyjazna Nauce”

przyznawany jest przez Katedrę Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi otrzymało go za udział w międzynarodowym projekcie zmierzającym do wypracowania modelu strategicznego podejścia do pozyskiwania i wykorzystywania wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Tytuł “Ambasadora Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami”

przyznany p. Annie Machalica-Pułtorak, (Prezes Honorowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi). Tytuł ten zostaje przyznany tym, którzy „aktywnie walczyli o te prawa w ramach projektu Monitoring obywatelski” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami. Wyróżnienie zostało przyznane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

„Warszawa w kwiatach i zieleni”

Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami otrzymał nagrodę od burmistrz dzielnicy Ochota.

NAGRODA S3KTOR

w kategorii projekty społeczne za współrealizacje pilotażowego projektu „Krąg wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

III miejsce w kategorii PRACODAWCA

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi znalazło się pośród laureatów Konkursu LIDER 25-lecia, skierowany do organizacji, instytucji, osób, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce.

KONKURSU LODOŁAMACZE 2016

w Kategorii Zakład Pracy Chronionej Mazowiecka Kapituła nagrodziła Galerię Apteka Sztuki ZAZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.
Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017 przyznana Kuchni Czerwony Rower oraz Galerii Apteka Sztuki ZAZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

statut

wspieraj

Czekamy na Twoją pomoc. Pomagaj mądrze – bądź z nami na dobre.

wspieraj
Skip to content