fbpx

Z pewnością na sukces naszej organizacji duży wpływ ma szeroko zakrojona współpraca z poniższymi instytucjami, uczelniami, placówkami, organizacjami czy społecznościami.

Instytucje rządowe i samorządowe

Szkoły wyższe i instytucje naukowobadawcze

Placówki edukacyjne

 • na rzecz wsparcia głównie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz edukacji i integracji (szkoły przysposabiające i zawodowe, integracyjne, specjalne, masowe, szkoły wyższe)
 • w zakresie realizacji wolontariatu młodzieżowego (XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk. L. Lisa Kuli w Warszawie, Zespól Szkół Gastronomicznych im. Eugeniusza Pijanowskiego, Liceum im. H. Kołłątaja i Kostki Potockiego)

Społeczności lokalne

w ramach wspólnych inicjatyw i projektów budujących solidarność i odpowiedzialność obywatelską na terenach dzielnic Śródmieście, Praga-Północ, Wilanów, Ursynów, Wola, Ochota

Organizacje pozarządowe w ramach

 • Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Porozumienia Na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie
  http://www.czasnaporozumienie.pl/
 • Koalicji na rzecz Ochoty
 • Komisji Dialogu Społecznego ds. (Niepełnosprawności, Przeciwdziałania Przemocy, Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Seniorów i Kombatantów, Specjalistycznego Poradnictwa, Bezdomności)
 • Zespołu ds. Ośrodków Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych
 • Forum Dialogu Społecznego m.st. Warszawy
 • Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego
  http://puzw.pl/portal/
 • Polskim Komitecie EAPN
  https://www.eapn.org.pl/
 • Federacji Na Rzecz Reintegracji Społecznej
 • Mazowieckiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej
Skip to content