fbpx

Co robimy ?

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to organizacja pożytku publicznego, która od ponad 26 lat wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, seniorów. Prowadzimy 14 placówek stacjonarnych, w tym 8 dla osób z niepełnosprawnościami, 1 świetlicę opiekuńczą „Mały Książę” dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Pragi – Północ w Warszawie. Rocznie realizujemy kilkadziesiąt projektów; wyznaczamy nowe standardy w dziedzinie polityki społecznej, prowadzimy dobre praktyki i z dużą skutecznością odpowiadamy na współczesne problemy i wyzwania. To, co nas wyróżnia to ludzie pełni pasji i zaangażowania. Staramy się, by prowadzone przez nas działania rehabilitacje były nie tylko skuteczne i efektywne, ale także ciekawe, innowacyjne i motywujące do zmian.

Realizujemy programy w obszarze:

Rehabilitacja

społeczna i zawodowa, umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami sięganie po niezależność życiową dzięki zindywidualizowanym formom pomocy (zatrudnienie wspomagane, mieszkania treningowe, terapia zajęciowa, itp.)

Aktywizacja

w sferze zawodowej, skutecznie wspomagająca osoby
długotrwale bezrobotne w poszukiwaniu pracy (szkolenie, doradztwo, pośrednictwo, itp.)

Resocjalizacja

wspierająca osoby bezdomne w wyjściu z kryzysu, nabyciu umiejętności społecznych i uzyskaniu stabilizacji życiowej (edukacja, poradnictwo, terapia, praca, wolontariat, itp.)

Socjoterapia i edukacja

tworząca dzieciom i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemami społecznymi bezpieczne warunki do rozwoju, nauki, rozbudzania talentów i pasji (wsparcie psychologiczne, samopomoc, korepetycje, ciekawe zajęcia, wyjazdy, itp)

Integracja

dająca szansę społeczeństwu na zrozumienie i udział w rozwiązywaniu problemów osób korzystających z naszego wsparcia (imprezy lokalne,kampanie społeczne, targi, pikniki,itp.)

Świadczymy również bezpłatne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy.

wspieraj

Czekamy na Twoją pomoc. Pomagaj mądrze – bądź z nami na dobre.

wspieraj
Skip to content