fbpx

Wydłużamy nabór do mieszkania

24 października 2023 r.

W związku z niezakwalifikowaniem nikogo do mieszkania podczas pierwszego posiedzenia komisji, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o wydłużeniu naboru do Mieszkania Wspomaganego prowadzonego w ramach projektu Prowadzenie Mieszkania Wspomaganego w okresie trwałości projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” dla 5 osób dorosłych na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy> Nowy termin składania dokumentów do dnia 30.10.2023.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do mieszkania wspomaganego musi spełniać następujące kryteria:

• być dorosłą/łym mieszkanką/ńcem miasta stołecznego Warszawy,

• posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

• być po ukończonym treningu w ramach mieszkania chronionego treningowego,

• pracować lub być chętna do podjęcia zatrudnienia, uczyć się, uczestniczyć w innych formach wsparcia,

• być zdolna/ny do wykonywania podstawowych czynności w zakresie samoobsługi,

• funkcjonować w sposób nie stwarzający zagrożeń życia i zdrowia własnego oraz innych osób,

• wyrażać gotowość uczestniczenia w działaniach terapeutycznych składających się na program wsparcia oferowany w mieszkaniu,

• uzyskać decyzję administracyjną Ośrodka Pomocy Społecznej kierującą do mieszkania wspomaganego,

• zaakceptować Zasady pobytu w mieszkaniu wspomaganym.

Szczegółowe zasady rekrutacji stanowią załącznik numer 1.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i podpisanie:

1. wniosku kandydata (załącznik numer 2)

2. obowiązku informacyjnego RODO (załącznik numer 3)

3. regulaminu mieszkania (załącznik numer 4) i złożenie ich, wraz z kopią aktualnego orzeczenia, o którym mowa w zasadach rekrutacji, osobiście w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-468 Warszawa do dnia 30.10.2023 r. lub zgłoszenie się do koordynatorki mieszkania Ewy Sienickiej, kontakt: tel. 606 822 664, mail: e.sienicka@otwartedrzwi.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami.

Załączniki do pobrania:

1. Zasady rekrutacji do mieszkania wspomaganego.

2. Wniosek kandydata.

3. Obowiązek informacyjny

4. Regulamin mieszkania wspomaganego.

Skip to content