fbpx

Praca dla wychowawcy w Świetlicy Opiekuńczej

24 października 2023 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi nabór na stanowisko: Wychowawca w Świetlicy Opiekuńczej „Mały Książę”.

Opis stanowiska:

 • Kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną  wychowanków Świetlicy;
 • Tworzenie warunków dla rozwoju i poszerzania oferty programowej Świetlicy, tak aby przynosiły, jak najwyższe efekty wyrażające się pozytywnymi wynikami w zakresie pomocy wychowanków i ich rodzin;
 • Współpraca  z instytucjami  i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom (OPS i inne);
 • Organizacja wycieczek, wyjazdów oraz imprez kulturalno- oświatowych dla uczestników Świetlicy;
 • Inspirowanie nowych form pracy i aktywizacji wychowanków , w tym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 • Zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom;
 • Prowadzenie rzetelnej dokumentacji wykonywanych zadań;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Świetlicy, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki .

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi mile widziane;
 • Umiejętność  nawiązywania i podtrzymywania  relacji z wychowankami placówki oraz z ich rodzinami
 • Cierpliwość, otwartość, tolerancyjność, konsekwentność;
 • Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu  metodyki pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Oferujemy:

 • Pracę w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę w godzinach 11:00-19:00
 • Pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych;
 • Możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie na adres e-mail: j.domiziak@otwartedrzwi.pl

w tytule podając: „WYCHOWAWCA ŚWIETLICY – praca” lub złożenie dokumentów osobiście w  Świetlicy opiekuńczej „ Mały Książę”, ul. Ząbkowska 4/45,03-735 Warszawa

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej:

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów.

Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Skip to content