fbpx

Zapytanie ofertowe

21 lutego 2023 r.

Spełniając obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów współfinansowanych ze środków PFRON, zachowując zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ogłasza nabór oferentów spełniających kryteria przedstawione w Zapytaniu ofertowym.

Skip to content