Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach „Razem, to znaczy jak?”

2 września 2019 r.

Warszawska Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „POSTAW NA NAS” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Razem, to znaczy jak?” skierowanego do dorosłego rodzeństwa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Cykl spotkań będzie miał na celu przedstawienie gotowych rozwiązań na przyszłość, które sprawdziły się w innych krajach, ale także w Polsce. Ponadto nic tak nie umacnia jak rozmowa z osobami, które na co dzień borykają się z podobnymi problemami, myślami, emocjami. O tym, jak trudne są to tematy do poruszenia w rodzinie i jak wiele goryczy czasem spływa na pełnosprawne rodzeństwo i jak dużo czasu nie raz wymaga dojście do takiej sytuacji życiowej, by móc spojrzeć w lustro i powiedzieć „Jestem szczęśliwa/y” tu gdzie jestem mimo trudności związanych z faktem bycia rodzeństwem osoby niepełnosprawnej.

Wszystkie spotkania będą odbywały się w siedzibie ŚDS przy ul. Górskiej 7 w Warszawie. Ze względu na charakter warsztatowy spotkań oraz ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy, które przyjmuje koordynator projektu p. Danuta Kaczmarek, tel.: 501 790 285, e-mail: danutkakaczmarek@gmail.com

SPOTKANIA POPROWADZĄ:

Katarzyna Paszkowska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, edukator seksualny, od 2006 r. pracująca w warszawskiej szkole specjalnej, od 2 lat koordynator Warszawskich Kręgów Wsparcia. Prywatnie ma 34 letnią siostrę z niepełnosprawnością intelektualną.

Agnieszka Kaczmarek – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, absolwentka resocjalizacji, od 18 lat bezpośrednio pracuje z rodzinami OzNI, od początku zaangażowana w tworzenie Warszawskich Kręgów Wsparcia. Prywatnie ma 41 letnią siostrę ze sprzężoną niepełnosprawnością. Magdalena Kołodziejska – psycholog, pedagog specjalny, analityk zachowania. Pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem. Zaangażowana we wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej dorosłości. Prywatnie ma 16 letniego brata z zespołem Downa.

Michał Orzechowski – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzinami osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Pracuje w Polskim Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Udziela porad prawnych, pomaga w sprawach dot. rozwiązań alternatywnych dla ubezwłasnowolnienia oraz zabezpieczenia prawnofinansowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

11 września (środa) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kołodziejska
12 września (czwartek) 17:00-20:00 – Michał Orzechowski
(szkolenie dla grupy)
17 września (wtorek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kołodziejska
24 września (wtorek) 17:00-19:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
24 września (wtorek) 19:00-20:00 – Magdalena Kołodziejska
25 września (środa) 17:00-18:00 – Michał Orzechowski (spotkania indywidualne) 03 października (czwartek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kołodziejska
10 października (czwartek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
16 października (środa) 17:00-18:00 – Michał Orzechowski (spotkania indywidualne)
24 października (czwartek) 17:00-19:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek

03 października (czwartek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kołodziejska
10 października (czwartek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
16 października (środa) 17:00-18:00 – Michał Orzechowski (spotkania indywidualne)
24 października (czwartek) 17:00-19:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek

24 października (czwartek) 18:00-20:00 – Magdalena Kołodziejska
04 listopada (poniedziałek) 17-20 Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
06 listopada (środa) 17:00-18:00 – Michał Orzechowski (spotkania indywidualne)

18 listopada (poniedziałek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
21 listopada (czwartek) 17:00-19:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
21 listopada (czwartek) 18:00-20:00 – Magdalena Kołodziejska

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi należy do Koalicja rodzin i organizacji pozarządowych skupiona wokół idei Kręgu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie KW ONI od 2015 r.

Skip to content