XVII Rodzinny Piknik Integracyjny i XI Ochockie Targi Organizacji Pozarządowych

5 września 2019 r.

XVII Rodzinny Piknik Integracyjny i XI Ochockie Targi Organizacji Pozarządowych to znakomita okazja do poznania się, nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji, placówek, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie Ochoty. Oprócz ciepłych sąsiedzkich uśmiechów można będzie tu także wymienić się informacjami, podzielić zasobami, pomysłami i dobrem.
14 września br. w Parku Szczęśliwickim zaprezentuje swoją działalność blisko 50 podmiotów, w tym konsorcjum organizacji pozarządowych „Razem z Ochotą II” budujące Lokalny System Wsparcia dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin.

Naszą organizację tego dnia reprezentować będą podopieczni i pracownicy z Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej wraz z projektem Bądź jak Gąska. Zapraszamy na stanowisko nr 49!!!