Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy!

15 lipca 2019 r.

Ponad 20 osób z niepełnosprawnością, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie, bierze udział w projekcie „Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy!” prowadzony przez Fundację Edukacji Nowoczesnej. Nasi uczestnicy jako wolontariuszy wspólnie z opiekunami przygotowują wydarzenie – taneczne, fotograficzne dla pewnej grupy odbiorców np. osób starszych. Cześć zajęć dotyczyć będzie wolontariatu, cześć zajęć wokół wybranego przez grupę tematu. W grudniu wszyscy wolontariusze spotkają się na uroczystej gali. – Zajęcia maja służyć integracji, rozwojowi zainteresowań i zwiększenia gotowości do podjęcia pracy.