Projekt „Włącz się”

11 lipca 2019 r.

Projekt „Włącz się” finansowany przez Fundację LaCaixa oparty jest na innowacyjnym pomyśle współpracy organizacji pozarządowych z firmami społecznie zaangażowanymi. Podczas wtorkowej uroczystej gali wręczono nagrody pracodawcom zaangażowanym w zatrudnianie osób narażonych na wykluczenie społeczne i zawodowe, ale również organizacjom współpracującym w ramach programu.

Projekt „Włącz się!” Fundację LaCaixa

Gratulujemy wszystkim laureatom, w tym szczególnie Firmie Develey, z którą od 10 lat tworzymy przyjazne warunki zatrudniania naszych podopiecznych.

Projekt „Włącz się!” Fundację LaCaixa

Więcej o projekcie:

CEL: aktywizacja zawodowa osób wykluczonych

ODBIORCY: Wsparcie skierowane jest do osób narażonymi na wykluczenie społeczne i zawodowe z Warszawy i okolic


ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Projekt finansowany ze środków Fundacji „la Caixa”.

PARTNERZY: Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych (organizacja koordynująca), Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Spoza, Fundacja Sławek.