fbpx

Poszukiwany doradca zawodowy

3 lipca 2019 r.

Opis stanowiska:

 • diagnoza preferencji oraz predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością.
 • pozyskiwanie nowych miejsc pracy, staży i praktyk zawodowych.
 • współpraca z pracodawcami.
 • wspieranie osób z niepełnosprawnością w procedurze zatrudnienia (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, towarzyszenie w procesie rekrutacji, badania u lekarza medycyny pracy).
 • szkolenie niepełnosprawnego pracownika w miejscu jego pracy,
 • przygotowanie pracodawców i ich zespołów na współpracę z niepełnosprawnym pracownikiem,
 • za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jej rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska,
 • współpraca z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka,
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy doradcy zawodowego lub pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika lub pokrewne będzie dużym atutem,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych,
 • duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań),
 • wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu,
 • znajomość przepisów prawa pracy.

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę,
 • pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych,
 • możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej:

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: a.wojcik@otwartedrzwi.pl .

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Skip to content