MAL Czerwony Rower

8 lipca 2019 r.

#MAL Czerwony Rower mieści się w Kuchni Czerwony Rower (ul. Targowa 82) to przestrzeń otwarta na wszelkie działania mające na celu poznawanie się, współdziałanie na rzecz otoczenia, łączenie ze sobą pokoleń, kultur, środowisk, upowszechnianie informacji o tym, co dzieje się w okolicy, budowanie atmosfery sprzyjającej powstawaniu nowych pomysłów.

Bezpłatnie udostępniamy przestrzeń i wyposażenie:
👉 na działania będące inicjatywą naszych sąsiadów,
👉 na wydarzenia nieodpłatne dla uczestników,
👉 regularnie w każdą środę i każdy piątek w godzinach 18:00 – 20:00 po  uprzednim ustaleniu warunków z koordynatorem MAL (ewentualnie również w  innych dniach i godzinach),
👉 na działania, które nie są uciążliwe dla podopiecznych Stowarzyszenie Otwarte Drzwi regularnie korzystających z kuchni, zaplecza oraz jadalni.

ZAPRASZAMY!!!

http://spoldzielniakultury.waw.pl/zasob/483…
_________
👉 Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to różnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności, wspierają lokalne pomysły i  działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Robią to m.in. poprzez udostępnianie swojej przestrzeni na  oddolne działania, podejmowanie współpracy z mieszkańcami. MAL-e to  odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły.

Miejsce Aktywności Lokalnej zlokalizowane na Pradze: FUNDACJA ZMIANA, Miejsce Aktywności Lokalnej – Towarzystwo Przyjaciół Pragi, MAL Czerwona Cegła Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ, Śliwice, Dom Kultury TuPraga, Kuchnia Czerwony Rower oraz Na_prawa Warszawa, Warszawa lokalnie, Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Psm Michałów, Towarzystwo Przyjaciół Pragi

źródło: Nowa Gazeta Praska