fbpx

Wolontariusze z PZU dla Małego Księcia  

28 marca 2023 r.

Wolontariat pracowniczy to jedna z najbardziej popularnych form społecznej odpowiedzialności biznesu, pozwala na realizowanie ważnych społecznie projektów przy wykorzystaniu całego potencjału pracowniczego. Ten rodzaj partnerskiej relacji pozwala organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć, na które często nie posiadają finansowania.   

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza, ale też korzysta z takiej formy współpracy, będąc przekonanym, że wspólna praca, dobra atmosfera, dążenie do wytyczonego celu sprzyjają obopólnemu rozwojowi. 

 

Mając tak dobre doświadczenia z łączenia biznesu i działalności społecznej – Stowarzyszenie zaprosiło do tego rodzaju partnerstwa pracowników z Pomoc to Moc – społeczna odpowiedzialność PZU. Tym razem grupa wolontariuszy z @PZU aktywnie włączyła się w remont nowego lokalu przeznaczonego na działalność Świetlicy Opiekuńczej Mały Książę dla dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi-Północ. Wolontariusze zaangażowali się w malowanie i gruntowanie ścian, co było nie lada wyzwaniem przy tak wysokiej przestrzeni.   

Tym bardziej jest nam niezmiernie miło, ponieważ dzięki takim postawom, nie tylko promujemy ideę pracy na rzecz innych osób, dzielimy się tym co dobre, ale przede wszystkim zmieniamy świat na lepsze, tym razem tworząc przyjazne i bezpieczne warunki dla pracy i rozwoju najmłodszych podopiecznych Stowarzyszenia. 

„Projekt został zrealizowany przez pracowników PZU w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU organizowanego i finansowanego przez Fundację PZU.”

#FundacjaPZU #WolontariuszePZU #radośćdziałania #wolontariatpracowniczy #otwartedrzwi #otwieramymożliwości #KRS0000080010

Skip to content