Trener/ka usamodzielnienia OzNI w mieszkaniu dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

15 lipca 2022 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o naborze na stanowisko Trenera/ki usamodzielnienia OzNI w mieszkaniu dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” (POWR.04.01.00-00-NI10/18).

Zakres obowiązków:

  1. Prowadzenie zajęć z: samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo-porządkowych, budżetowych, kulinarnych, komunikacyjnych.
  2. Organizację czasu wolnego.
  3. Planowanie i organizowanie działań na rzecz i we współpracy ze społecznością lokalną.
  4. Opracowywanie i weryfikację Indywidualnych Programów Wsparcia.
  5. Współpracę z członkami środowiska rodzinnego oraz podmiotami/placówkami działającymi na rzecz mieszkańców.
  6. Ścisłą współpracę z Psychologiem/koordynatorem mieszkań.

Wymagania:

wykształcenie min. średnie, doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwoju w podobnym charakterze,

min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym
otoczeniem.

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, od poniedziałku do piątku – w godzinach 16:00-08:00 oraz w weekendy,
  • pracę w okresie 22 lipca 2022- sierpień 2022,
  • wymiar etatu: ½ etatu – zastępstwo

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i Listu Motywacyjnego do dnia 21.07.2022 r., na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl w tytule podając: TRENER USAMODZIELNIENIA lub złożenie go osobiście w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.

Osoba do kontaktu: Marta Skrobacka, tel. 503 124 497

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). „Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Skip to content