Trwa nabór do projektu: „W słabości siła” – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami (nr umowy UMIA/PS/B/VI/3/3/251/2022-2024).

20 lipca 2022 r.

Trwa nabór do projektu: „W słabości siła” – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami (nr umowy UMIA/PS/B/VI/3/3/251/2022-2024).

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe osoby z zaburzeniami psychicznymi, głównie z niepełnosprawnością intelektualną oraz  CZR,  obojga płci, mieszkańców m. st. Warszawy; posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Celem projektu jest utworzenie Klubu, którego działalność będzie ograniczała wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zorganizowane aktywności klubowych zmierzających do zwiększania poziomu integracji w środowisku lokalnym.

W ramach działalności Klubu odbywać się będą:

-zajęcia integracyjne, budujące i umacniające relacje pomiędzy zakwalifikowanymi Liderami Klubu,

-aktywne warsztaty przygotowujące klubowiczów do roli Liderów – edukatorów społecznych,

– zajęcia klubowe dla uczestników i absolwentów placówek i projektów rehabilitacyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi,

-zajęcia z zakresu edukacji destygmatyzacyjnej i integracji przez Liderów, z udziałem różnych grup społecznych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy o kontakt z panią Agnieszką Wójcik, adres e-mail: a.wilczynska@otwartedrzwi.pl, telefon: (22) 619 86 01.

Zadanie finansowane ze środków m.st. Warszawa

Skip to content