Praca dla psychologa

Ośrodek Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami PARTNERZY prowadzony przez nasza organizację ogłasza nabór na stanowisko psychologa.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych z uczestnikami mających na celu diagnozę, planowanie procesu rehabilitacji i terapii, prowadzenie tego procesu oraz jego monitorowanie.
 • udzielanie wsparcia, poradnictwa oraz prowadzenie terapii z uczestnikami Ośrodka. 
 • wspieranie procesu adaptacji uczestników Ośrodka w początkowym okresie ich udziału w Ośrodku.
 • wspieranie osób z niepełnosprawnością w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej.
 • współpraca z rodzinami osób z niepełnosprawnościami (konsultacje, poradnictwo, psychoedukacja).
 • prowadzenia grupowych zajęć psychoedukacyjnych.
 • prowadzenie/współprowadzenie sesji społeczności Ośrodka.
 • współodpowiedzialność za merytoryczną działalność placówki w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji i realizacji staży i praktyk studenckich oraz szkoleń dla studentów studiów podyplomowych. 
 • udział w pracach Zespołu Zawodowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie planowania, prowadzenia i monitorowania procesu zatrudnienia wspomaganego wobec osób z niepełnosprawnościami.
 • prowadzenie szkoleń i spotkań warsztatowych dla różnych grup odbiorców – adekwatnie do potrzeb.
 • współpraca z realizatorami innych form wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka oraz realizacja tych działań (w zależności od ustaleń Rady Programowej Ośrodka).
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia warunek niezbędny,
 • min. 2 letnie, udokumentowane doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy psychologicznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i doświadczającymi zaburzeń psychicznych – warunek niezbędny,
 • aktualny udział lub ukończenie szkolenia psychoterapeutycznego – będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu,
 • duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań – śr. 8 godzin dziennie pomiędzy 8 a 18 zgodnie z ustalanym grafikiem),
 • wysoki poziom zaangażowania,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu,
 • praktyczna znajomość przepisów prawnych dot. osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • pełną pasji wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych,
 • ciekawą pracę w zaangażowanym zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami/kami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać do Ośrodka PARTNERZY Stowarzyszenia Otwarte Drzwi na e-mail: a.wiecek@otwartedrzwi.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Poszukiwany doradca zawodowy

Opis stanowiska:

 • diagnoza preferencji oraz predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością.
 • pozyskiwanie nowych miejsc pracy, staży i praktyk zawodowych.
 • współpraca z pracodawcami.
 • wspieranie osób z niepełnosprawnością w procedurze zatrudnienia (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, towarzyszenie w procesie rekrutacji, badania u lekarza medycyny pracy).
 • szkolenie niepełnosprawnego pracownika w miejscu jego pracy,
 • przygotowanie pracodawców i ich zespołów na współpracę z niepełnosprawnym pracownikiem,
 • za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jej rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska,
 • współpraca z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka,
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy doradcy zawodowego lub pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika lub pokrewne będzie dużym atutem,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych,
 • duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań),
 • wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu,
 • znajomość przepisów prawa pracy.

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę,
 • pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych,
 • możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej:

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: a.wojcik@otwartedrzwi.pl .

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”