Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

W poniedziałek ❄️❄️❄️ ferie zimowe ❄️❄️❄️ zaczęli uczniowie czterech województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Czytaj dalej


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Za nami finał projektu pod nazwą „Na którym jesteś poziomie?” adresowanego dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 15 lat, uczestników placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Świetlic: „Marysieńka” oraz „Mały Książę”.

Czytaj dalej


DOM

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza dzieci i młodzież – wychowanków pieczy zastępczej do udziału w konkursie plastycznym na komiks pt.: MOJA PLANETA – DOM

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym pana Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka

Temat konkursu: przedstawienie własnej lub wymyślonej historii z puentą. Miejscem akcji jest „dom”, słowo o znaczeniu umownym: bezpieczne, wymarzone, dalekie – jeszcze nie zdobyte lub zwyczajne z jego wadami i zaletami. Bohater/bohaterowie komiksu przedstawiają ważne przeżycia i wydarzenia, relacje z rodziną, przyjaciółmi, szkołą. Dzielą się swoimi radościami, marzeniami i problemami.

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież – wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 6-18 lat z województwa mazowieckiego i Warszawy.
Forma pracy: komiks.
Technika wykonania pracy: rysunek, grafika komputerowa, fotografia.

Format: arkusz A3 w pionie (29,7 cm x 42 cm), jednostronny. Każda strona komiksu ponumerowana. Na odwrocie każdej strony czytelny tytuł pracy, dane autora/ów: imię i nazwisko oraz dokładny adres, zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności organizator zaleca, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu i na odwrocie, stosowane było pismo drukowane.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy wychowanek pieczy zastępczej z województwa mazowieckiego i Warszawy, który w okresie od ogłoszenia konkursu – dnia 2 czerwca 2017 roku do dnia 20 września 2017 roku zadeklaruje pisemny udział w konkursie. W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na udział w konkursie wyraża opiekun prawny uczestnika.

Karta zgłoszenia należy przesłać e-mailem w pliku PDF bezpośrednio na adres organizatora: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny organizatora: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa, z dopiskiem KONKURS NA KOMIKS.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie naruszają praw autorskich innych osób oraz nie były wcześniej nigdzie publikowane ani prezentowane.

Ostateczny termin składania prac upływa z dniem 20 listopada 2017 roku, do godz. 16.00. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (liczy się data nadania przesyłki pocztowej) na adres korespondencyjny organizatora: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa, z dopiskiem na kopercie KONKURS NA KOMIKS.

Więcej aktualności na naszym profilu: FACEBOOK

Do pobrania:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Kursy i warsztaty w ramach projektu “Na którym jesteś poziomie?” w toku… Dzieci ze świetlic “Marysieńka” i “Mały Książę” zdobywają kolejne umiejętności o świecie programów komputerowych. Powstają przepiękne zdjęcia i ciekawe filmiki według pomysłów dzieci. Kurs programowania cieszył się dużym powodzeniem uczestników, a możliwość zajrzenia do wnętrza komputera pozwoliła zrozumieć “jak to wszystko działa”. Przed nami jeszcze dwa miesiące przygody w świecie cyfrowym. Działamy dalej 🙂 Czytaj dalej


dzien_dziecka

Tradycyjnie, na Dzień Dziecka do Warszawy zapraszamy dzieci z terenów wiejskich. W tym roku są to wychowankowie Domu Dziecka w Radoryży Smolanym i Kisielanach. Podczas pobytu w stolicy, dzieci zwiedzą atrakcyjne i wyjątkowe miejsca, w tym Zamek Królewski i Łazienki Królewskie. To radosne świętowanie dzieci zawdzięczają Przyjaciołom i Darczyńcom naszego Stowarzyszenia oraz pracy wolontarystycznej pracowników. Za okazane Serce gorąco wszystkim Państwu dziękujemy. 2016.05.19


Dołącz do nas!