#Streetworkerzy TO SĄ TACY LUDZIE Z DUSZĄ I SERCEM

14 kwietnia 2021 r.

W ramach projektu Warszawski Streetworking i Poradnictwo pracuje 35 streetworkerów_ek, którzy każdego dnia spotykają na warszawskich ulicach osoby w ich największym kryzysie życiowym – bez bezpiecznego domu, bez bliskich im osób, bez możliwości. Historii osób w kryzysie bezdomności, które poznajemy każdego dnia jest tak wiele jak ich ich samych. Za nimi często płyną słowa pełne niepokoju, żalu, wstydu, ale również wdzięczności, nadziei. To osoby z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami, niepełnosprawnościami, przewlekle chorzy, ofiary przemocy domowej, kobiety w ciąży, osoby po opuszczeniu zakładów karnych, młodzi dorośli, którzy bez jakiegokolwiek wsparcia znaleźli się z dnia na dzień na warszawskich ulicach. Łączy ich brak bezpiecznego schronienia i głęboki kryzys życiowy. Jesteśmy z nimi w tych chwilach, wspierając ich w ich wzlotach i upadkach. Docieramy do osób w miejscu ich przebywania – na przystanki, do pustostanów, altanek działkowych – jesteśmy na pierwszej linii frontu pracy z człowiekiem. Przekazanie informacji, towarzyszenie w pokonywaniu codziennych trudności urzędowych, udzielenie wsparcia medycznego czy pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego to tylko kilka aspektów naszej codziennej pracy. Bywa, że najważniejsza jest rozmowa. Sensem naszej pracy jest możliwość wsparcia naszych ludzi w uzyskaniu bezpiecznego domu. Czasem sukcesem będzie to, że uda nam się uratować człowieka przed zamarznięciem. – źródło: warszawskisip

Działanie realizowane w ramach zadania “ Warszawski Streetworking i Poradnictwo – program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności” we współpracy z warszawskimi organizacjami: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej , Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-PragaMokotowskie Hospicjum Świętego KrzyżaStowarzyszenie Otwarte DrzwiMonarCaritas Archidiecezji Warszawskiej

Zadanie pn. „WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO – program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności” realizowany jest we współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa Praga, Stowarzyszeniem Monar, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Mokotowskim Hospicjum św. Krzyża, Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Projekt na celu zapewnienie szerokiego dostępu do usług zabezpieczających podstawowe potrzeby życiowe osób w kryzysie bezdomności, wspieranie ich w odzyskiwaniu samodzielności życiowej oraz podniesienie skuteczności działań prowadzonych w ramach systemu pomocy osobom w kryzysie bezdomności w Warszawie. Cele te opierają się na trzech fundamentalnych filarach – streetworkingu, poradnictwie oraz koordynacji działań i współpracy z instytucjami, służbami i organizacjami działającymi na terenie m.st. Warszawy.