fbpx

RODO

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, z siedzibą ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji o projektach i ofercie Stowarzyszenia pocztą elektroniczną.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  4. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zgłoszenia chęci rezygnacji z otrzymywania newsletteru.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  7. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa. lub adres poczty elektronicznej: iod@otwartedrzwi.pl
Skip to content