Prosty gest ma znaczenie

13 marca 2020 r.

Seniorzy są najbardziej narażeni na koronawirusa i powikłania po chorobie. GIS zaleca, by nie wychodzili z domu jeśli to nie jest to konieczne. W związku z tym przyłączamy się do apelu i zachęcamy Was w ramach #pomocsąsiedzka do wsparcia osób potrzebujących poprzez wywieszanie plakatów na klatkach schodowych czy tablicach informacyjnych z ofertą osobistej pomocy.

Spółdzielnia Kultury
Spółdzielnia Kultury

Dbajmy o siebie i wspierajmy się!