fbpx

Praca dla wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej „Mały Książę”

14 maja 2021 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi poszukuje pracownika na stanowisko: wychowawca w Świetlicy Środowiskowej „Mały Książę” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.

Wymagania:

  • wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne bądź pokrewne,
  • wysoki poziom umiejętności wychowawczych i organizacyjnych,
  • doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 6 – 15 lat oraz ich rodziców/opiekunów.

Zakres obowiązków:

  • prowadzenie  pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej z  podopiecznymi Świetlicy,,
  • inspirowanie nowych form pracy i aktywizacji podopiecznych Świetlicy, w tym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
  • opieka nad podopiecznymi  podczas wycieczek, wyjazdów oraz imprez kulturalno- oświatowych,
  • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka, koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

Zatrudnienie od czerwca, w oparciu o umowę o pracę, wymiar zatrudnienia 1/2 etatu. Godziny pracy: 14:00 – 18:00.

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: m.perkowska@otwaredrzwi.pl i/lub a.sluzewski@otwartedrzwi.pl.

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydatki /ów wybranych w pierwszym etapie rekrutacji.

Do  dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Skip to content