Praca dla TRENERÓW USAMODZIELNIANIA dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu interwencyjno – wytchnieniowym z zasobów m.st Warszawy

3 grudnia 2019 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi rekrutację na stanowisko „Trener usamodzielniania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu interwencyjno-wytchnieniowym” w ramach Projektu: „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”, finansowanego ze środków europejskich.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu społecznym (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjalna, itp.);
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem;
 • Zaangażowanie oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie wsparcia mieszkańcom we wszystkich sferach ich funkcjonowania; życiowego, w tym prowadzenie zajęć: z samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo porządkowych, kulinarnych, komunikacyjnych;
 • organizacja czasu wolnego;
 • opracowywanie Indywidualnych Programów Wsparcia;
 • ścisła współpracę z psychologiem / koordynatorem mieszkań
 • współpraca z członkami środowiska rodzinnego oraz podmiotami/placówkami działającymi na rzecz tej grupy osób;
 • uczestnictwo w Radach Programowych Mieszkania

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego.

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów.

Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o prace w wymiarze 1 lub 0,5 etatu;
 • Ciekawą pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać na e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl do dnia 20.12.2019 r. W tytule maila prosimy wpisywać: „CV –trener usamodzielniania”.

Osoba do kontaktu: Marta Skrobacka 503 124 497