Praca dla PSYCHOLOGA – KOORDYNATORA MIESZKAŃ dla osób z niepełnosprawnością

3 grudnia 2019 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi rekrutację na stanowisko „Psycholog/ koordynator mieszkań” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Projektu: „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” finansowanego ze środków europejskich.

Wymagania:

1. wykształcenie wyższe o profilu psychologia;

2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Udział w planowaniu, opracowywaniu, weryfikacji i ewaluacji Indywidualnych Programów Wsparcia.

2. Realizowanie spotkań ewaluacyjnych z OzNI i przedstawicielami ich najbliższego środowiska.

3. Organizowanie interdyscyplinarnych spotkań przy rozwiązywaniu szczególnie problematycznych sytuacji życiowych mieszkańców.

4. Organizowanie wewnętrznych szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji trenerów usamodzielnienia.

7. Organizowanie i realizowanie indywidualnego wparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (diagnostycznego, edukacyjnego, doradczego, terapeutycznego).

9. Prowadzenie grupy wsparcia mieszkańców.

10. Wsparcie członków środowiska rodzinnego mieszkańców.

11. Współpraca z trenerami, specjalistami PIKONI i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców.

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów.

Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydatów/ki. wybranych w pierwszym etapie rekrutacji.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o prace w wymiarze: przez pierwsze 3 m-ce w wymiarze  0,5 etatu, następnie 1 etat.
  • Pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych.
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać na e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl do dnia 20.12.2019 r. W tytule maila prosimy wpisywać: „CV – psycholog-koordynator mieszkań”.

Osoba do kontaktu: Marta Skrobacka, tel. 503 124 497