Praca dla Asystenta osoby z niepełnosprawnością

13 sierpnia 2019 r.

Zatrudnimy Asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

Oferujemy współpracę na umowę zlecenie, 20h/mc.

WYMAGANIA:

Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną/ inną grupą osób objętych wykluczeniem społecznym (praca asystencka, prowadzenie zajęć grupowych)

Zadania:

· Asystowanie i towarzyszenie uczestnikom Projektu w wizytach lekarskich, załatwianiu spraw urzędowych itp.

· Podejmowanie współpracy z innymi podmiotami, w celu udzielenia osobie niepełnosprawnej optymalnych form wsparcia – na prośbę Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia, który koordynuje proces wsparcia danego beneficjenta.

· Indywidualne wspieranie uczestników Projektu w docieraniu na warsztaty oraz zajęcia weekendowe i powrotach do miejsca zamieszkania (wsparcie uczestników w poruszaniu się komunikacją miejską).

· Wizyty domowe u uczestników Projektu.

· Organizowanie i aktywizowanie wybranych uczestników Projektu (indywidualnie) w spędzaniu czasu wolnego.

· Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w zależności od potrzeb.

· Pomoc w prewencji i rozwiązywaniu sytuacji zagrażających stabilizacji życiowej.

· Ścisła współpraca z realizatorami innych form wsparcia uczestników w ramach Projektu oraz z Koordynatorem Merytorycznym.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mailowy: n.zawada@otwartedrzwi.pl