Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Warszawski Oddział Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego poszukuje kandydatów chętnych do pracy na stanowisku asystenta osoby z niepełnosprawnościami w projekcie „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność”.

Zakres obowiązków: asystowanie w przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania i wsparcia w dotarciu do podmiotów realizujących działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym itp.

Usługa asystencka będzie realizowana na terenie Warszawy oraz 7 powiatów ościennych, tj. legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego.
Asystentura będzie świadczona 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00.

Oczekiwania od kandydatów:
a) wykształcenia minimum średniego,
b) wykształcenia kierunkowego (asystent osoby niepełnosprawnej),
b) minimum rocznego doświadczenia w realizacji usług asystenckich potwierdzonego umową, referencjami lub zaświadczeniem,
c) dyspozycyjności w przedziale 7:00-22:00 siedem dni w tygodniu. Godziny są do indywidualnego ustalenia.
W przypadku braku doświadczenia zapewniamy udział w 60-godzinnym szkoleniu z zakresu asystentury osób z niepełnosprawnościami, które zostanie zorganizowane przez Fundację.

Fundacja zapewnia:
• zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej,
• pracę w przyjaznej atmosferze i zgranym zespole,
• bilet sieciowy (miesięczny),
• abonament telefoniczny oraz polisę OC.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne znajdują się pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156216

Aplikacje można przesyłać do 13 stycznia 2019 roku. W tytule maila:
“Oferta na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

fot. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami: 663 660 051 i 22 400 50 73 oraz mailem: asystent.warszawa@firr.org.pl

Dołącz do nas!