Poszukiwany trener usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną

10 stycznia 2020 r.

Zakres obowiązków:

  1. Prowadzenie zajęć: z samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo – porządkowych, budżetowych, kulinarnych, komunikacyjnych.
  2. Organizacja czasu wolnego.
  3. Planowanie i organizowanie działań na rzecz i we współpracy ze społecznością lokalną.
  4. Opracowywanie i weryfikacja Indywidualnych Programów Wsparcia
  5. Współpraca z członkami środowiska rodzinnego oraz podmiotami / placówkami działającymi na rzecz mieszkańców.
  6. Ścisła współpraca z Psychologiem / koordynatorem mieszkań.

Wymagania:

–   wykształcenie wyższe o profilu społecznym (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjalna itp.)

– min. 2- letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Oferujemy:

– pracę na umowę o pracę ½ etatu, w projekcie – pt. „Warszawski  zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”;

– pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych;

– możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji  i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty i zasady  przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: e.ajdysinska-lazarz@otwartedrzwi.pl

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów.

Do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym, kandydatów / kandydatki.

Do  dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”