Trwa nabór kandydatów do mieszkania interwencyjno-wytchnieniowego

13 stycznia 2020 r.

Zapraszamy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju z terenu m.st. Warszawy – Dzielnic Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola do mieszkania interwencyjno – wytchnieniowego w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”.

Mieszkanie funkcjonować będzie przy ul. Powązkowskiej w Warszawie.

Okres, w którym osoba z niepełnosprawnością będzie mogła skorzystać z:

– pobytu o charakterze interwencyjnym – do 6 miesięcy,

– pobytu o charakterze wytchnieniowym – do 1 miesiąca.

Wsparcie trenera w mieszkaniu odbywać się będzie w godzinach od 16.00 do 8.00; w pozostałych godzinach uczestnik powinien mieć zapewnioną możliwość uczestnictwa w ośrodku wsparcia/innej formie rehabilitacji.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z tego rodzaju usługi bądź uzyskaniem dodatkowych informacji proszone są o kontakt z koordynatorem merytoryczny: Iwoną Wojtczak-Grzesińską, tel: 509 492 851 mejl: i.wojtczak-grzesinska@otwartedrzwi.pl.