fbpx

PIKONI

9 marca 2020 r.

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) to miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenie, zamieszkujące na terenie Warszawy, otrzymają kompleksowe wsparcie o charakterze informacyjno – konsultacyjnym.

PIKONI zlokalizowane przy:
⏩ ul. 11 Listopada 15b – od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00
⏩ Plac Dąbrowskiego 5
Szczegóły: ☎️ 887 566 930, 📧 e-mail: pikoni@wcpr.pl

Pliki do pobrania:

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty działające na rzecz warszawskiego środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości, jakie możemy zaproponować Państwu i Państwa podopiecznym. Zapraszamy do korzystania z usług i oferty PIKONI poprzez wizytę osobistą w naszej siedzibie lub poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

PIKONI powstało w ramach projektu p.n. „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Skip to content