fbpx

Osoby z niepełnosprawnością w Internecie

28 marca 2020 r.

Nasz świat bardzo zmienił się od momentu popularyzacji dostępu do Internetu. Obecnie niemal w każdym domu znajduje się stałe łącze, a życie bez dostępu do sieci, dla jej użytkowników wydaje się niemal niemożliwe. Istnieją jednak grupy społeczne, które z różnych względów dotknięte są wykluczeniem cyfrowym. Jedną z takich grup są osoby z niepełnosprawnościami.

Samo słowo „niepełnosprawność” kryje w sobie różnego rodzaju dysfunkcje i dlatego nie da się w praktyce stworzyć domeny internetowej, która umożliwiałaby korzystanie z niej każdej osobie niepełnosprawnej. Dlatego też osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem stron internetowych powinny tworzyć je z wykorzystaniem takich narzędzi, by ułatwić dostęp do prezentowanych nań treści dla wszystkich potencjalnych odbiorców.

Dane statystyczne jednak są zatrważające. Mówią, że zaledwie co trzecia osoba z niepełnosprawnością korzysta z Internetu. Oznacza to, że dostęp do sieci jest niewystarczający. Wiele stron i aplikacji oferowanych w sieci nie uwzględnia specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co blokuje dostęp tej grupie społecznej. Należy to zmienić, gdyż statystyki mówią, iż 10-15% obywateli krajów Unii Europejskiej stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

WYMIAR SPOŁECZNY

Należy pamiętać, że dzięki dostępowi do Internetu osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość aktywnego udziału w tak istotnym dla siebie i swojego rozwoju procesie integracji społecznej. Oczywiście wymiana informacji w Internecie, czy zawieranie wirtualnych znajomości nie zaspokoi w pełni potrzeby tradycyjnego kontaktu z drugim człowiekiem, jednak z uwagi na liczne ograniczenia tej grupy społecznej, czasem jest jej jedyną formą. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przestrzeń wirtualna umożliwia całkowicie swobodną komunikację, gdyż nasz interlokutor nie musi wiedzieć o naszej niepełnosprawności, przez co patrzy na nas przez pryzmat tego, jacy jesteśmy, a nie jaką mamy dysfunkcję. To bardzo istotne, ponieważ wiele osób ma problem z akceptacją siebie jako osoby niepełnosprawnej, a co za tym idzie są bardzo ostrożne w zawieraniu nowych znajomości, w obawie przed oceną siebie jako człowieka. Jak widać, przestrzeń internetowa stwarza ogromną szansę pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym osób dotkniętych niepełnosprawnością.

NAUKA, WIEDZA, PRACA

Osoby niepełnosprawne mogą doświadczyć samorealizacji za pośrednictwem Internetu nie tylko na niwie społecznej. Dziś możliwe jest także zdobywanie i poszerzanie swoich umiejętności i kwalifikacji w sposób zdalny.

Tempo zmian zachodzących wokół nas obliguje do ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kwalifikacji. Aby być atrakcyjnym na rynku pracy należy ciągle poszerzać swoje kwalifikacje. Na szczęście coraz więcej osób niepełnosprawnych jest również aktywnych zawodowo. Szansą dla nich na zdobycie wykształcenia są różnego rodzaju kursy, szkolenia, a nawet studia, które mogą odbywać się w systemie zdalnym, bez konieczności wychodzenia z domu.

Kształcenia na odległość może okazać się tak samo efektywne, jak uczestnictwo w kursach, czy szkoleniach, w których osoby niepełnosprawne z uwagi na potrzebę pokonywania różnego rodzaju barie często nie mogą uczestniczyć. Sam proces poszukiwania pracy dziś również w znacznej mierze przeniesiony został do Internetu. Coraz rzadszej spotyka się osoby które roznoszą osobiście swoje dokumenty aplikacyjne do firm w których chcą zostać zatrudnione, stanowi to kolejne ułatwienie, tym razem już nie tylko dla osób niepełnosprawnych ale dla wszystkich chcących zmienić zawód.

NIE SAMĄ PRACĄ ŻYJE CZŁOWIEK…

Internet stanowi przede wszystkim narządzę służące do wielu różnych aktywności. Część z nich została już wymieniona. Istnieje jednak dość duża ich część, która staje się coraz bardziej popularna i może być pomocna także dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o możliwość udostępnienia poprzez sieć własnej twórczości. Ta możliwość dostępna jest w równym stopniu dla wszystkich internautów. Dzięki tworzeniu blogów, kanałów youtube, czy funpage`ów na portalach społecznościach, twórczość udostępniana w Internecie dociera do szerokiego grona odbiorców. Dzielenie się swoją twórczością może sprawić, że dana osoba będzie postrzegana przez pryzmat swojej aktywności w świecie wirtualnym, a nie z perspektywy tego, jaką niepełnosprawność posiada i z czym ma na co dzień problem.

Osoby z niepełnosprawnością, zależnie od rodzaju i stopnia, napotykają na różne przeszkody przy korzystaniu z sieci. Jednak większość z nich da się ominąć. Na rynku dostępne są różne rozwiązania i ułatwienia, np. specjalna klawiatura z nakładką brajlowską, czy specjalne oprogramowanie, zmieniające mowę na tekst. Potencjał drzemiący w Internecie i możliwości, jakie oferuje mogą tworzyć przed osobami z niepełnosprawnością zupełnie nową rzeczywistość.

Skip to content