fbpx

Grupa wsparcia

1 stycznia 2020 r.

UWAGA: w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 kolejne spotkania grup wsparcia odbędą się po 10 kwietnia 2020r.

Zapraszamy Rodziców, Opiekunów i otoczenia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością sprzężoną do udziału w bezpłatnych spotkaniach grupy wsparcia.

Korzyści z udziału w grupie

  • wymiana doświadczeń
  • pomoc w zrozumieniu swojej sytuacji
  • odbudowanie równowagi emocjonalnej
  • poszerzenie własnej samoświadomości
  • wsparcie w procesie rozwoju osobistego

Grupy będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów, posiadających bogate doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami.

Spotkania prowadzone w następujących Dzielnicach:

Podczas spotkań grup równolegle prowadzone będą zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnościami.

KONTAKT:
tel. 570 705 488
e-mail: k.sobon@otwartedrzwi.pl

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Skip to content