Udzielamy wszechstronnego wsparcia w usamodzielnianiu i zdobywaniu niezależności przez osoby doświadczające bezdomności. Realizujemy indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

Dom na Targowej

schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18 – 40 lat, w tym dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniami – dysponujemy 20 miejscami.

Zapewniamy

 • zakwaterowanie,
 • całodzienne wyżywienie (4 posiłki),
 • pomoc socjalną,
 • opracowanie i realizację Indywidualnych Planów Wychodzenia z Bezdomności,
 • pomoc psychologiczną,
 • aktywizację zawodową,
 • pomoc w zatrudnieniu,
 • organizację szkoleń,
 • staż zawodowy i praktyki,
 • poradnictwo prawne,
 • pomoce dydaktyczne,
 • odzież,
 • obuwie,
 • leki,
 • pomoc w aplikowaniu o mieszkanie socjalne.

Naszymi podopiecznymi są najczęściej wychowankowie domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych, osoby opuszczające zakłady karne, z wyrokami w zawieszeniu pod nadzorem kuratorów sądowych, bezrobotni, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi lub ich brakiem, uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ oraz innymi instytucjami, poradniami, szpitalami i ośrodkami terapeutycznymi.

adres:

ul. Targowa 82,
03-448 Warszawa
(Dzielnica Praga Północ)

Kontakt

tel. 22 619 85 01
a.rytel@otwartedrzwi.pl


REMEDIUM

przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu osób bezdomnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wyrównanie szans osób bezdomnych zmagających się ze szkodliwym spożywaniem alkoholu i uzależnieniem od niego oraz zaburzeniami psychicznymi, w dostępie do form wsparcia i profilaktyki uzależnień.

Skip to content