Asystent/ka ON realizujący/a wsparcie interwencyjno – wytchnieniowe w formie przerwy regeneracyjnej dla rodzin – umowa o pracę.

16 sierpnia 2022 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o naborze na stanowisko Asystenta/ki ON realizującego/ej wsparcie interwencyjno-wytchnieniowe w formie przerwy regeneracyjnej dla rodzin

w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” (POWR.04.01.00-00-NI10/18).

Zakres obowiązków:

 1. przejmowanie od członków rodzin, stałych opiekunów wsparcia/opieki nad OzNI na czas niezbędny do zrealizowania przez nich potrzeb i zadań życiowych;
 2. organizowanie członkowi rodziny/opiekunowi wspieranej OzNI optymalnych warunków do zaspokajania potrzeb osobistych i społecznych;
 3. współpraca z asystentem rodziny OzNI, psychologiem/koordynatorem mieszkań, moderatorami grupy wsparcia dla rodziny i dla OzNI;
 4. współpraca z pozostałymi podmiotami/placówkami udzielającymi wsparcia OzNI i rodzinom;
 5. udzielanie wsparcia (psychiczno-emocjonalnego) i pomocy w rozwiązywaniu problemów OzNI;
 6. udzielanie pomocy terapeutycznej osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych;
 7. dokonywanie analizy i oceny zjawisk będących zasobami rodziny;
 8. współpraca z osobami z najbliższego otoczenia rodziny oraz instytucjami działającymi na rzecz OzNI i rodziny.

Wymagania:

1. wykształcenie min. średnie, doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwoju w podobnym charakterze,

2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę.
 • pracę w okresie: sierpień 2022- styczeń 2023,
 • wymiar etatu:1/2 etatu

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i Listu Motywacyjnego do dnia 24.08.2022 r., na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl w tytule podając: ASYSTENT ON lub złożenie go osobiście w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.

Osoba do kontaktu: Marta Skrobacka, tel. 503 124 497

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). „Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo2-1024x106.png
Skip to content