3. edycja programu Pozarządownik Szkolny

16 listopada 2020 r.

Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza warszawskie organizacje społeczne do udziału w 3. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który ma na celu rozwijanie wiedzy o III
sektorze wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych. Projekt jest finansowany ze
środków m.st. Warszawy.
Według badań PISA uczniowie warszawskich szkół osiągają świetne wyniki w nauce w porównaniu z rówieśnikami z innych państw. Jest to również zasługa współpracy organizacji pozarządowych (NGO) z placówkami edukacyjnymi. Jak pokazują lata doświadczeń, projekty realizowane we współpracy z NGOsami są dla uczniów i uczennic twórcze, rozwijające i wzmacniają postawy obywatelskie. Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozwijają w uczniach i uczennicach postawy prospołeczne. Osoby uczestniczące uczą się działać dla środowiska lokalnego, podejmować wolontariat i współpracować. Młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania na wielu polach: naukowym, artystycznym, sportowym, itp.
Główne działania w projekcie:

 1. Wsparcie mentorskie – każda zgłoszona szkoła otrzyma wsparcie w działaniach za pośrednictwem mentora/ki – trenera/kę lub animatora/ką współpracującego z organizatorami programu. Po indywidualnych konsultacjach wspólnie wybierzemy organizację pozarządową do dalszych działań w szkole.
 2. Szkolenia i webinary – skierowane do grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów i uczennic.
 3. Gra edukacyjna w szkole – przeszkoleni nauczyciele udostępnią dla uczniów i uczennic grę edukacyjną i lekcję online wprowadzającą w tematykę działalności organizacji pozarządowych.
 4. Spotkania z liderami i liderkami lokalnej organizacji pozarządowej – w formie wizyty studyjnej, lekcji (która obejmuje przedmiot uwzględniony w podstawie programowej) lub warsztatu. Z uwagi na obecne ograniczenia związane z pandemią działania w projekcie są realizowane ONLINE. Będziemy się dostosowywać do rozwoju sytuacji.
  Jaka jest rola organizacji pozarządowych w programie?
  • Przedstawiciel_ka organizacji pozarządowej, która wyrazi chęć wzięcia udziału w programie będzie miał/a za zadanie przeprowadzić spotkanie w wybranej przez siebie formie: wizyty studyjnej, lekcji lub warsztatu
  • Zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz rejestracyjny dostępny tutaj:
  https://bit.ly/3f0a6gA
  • Wynagrodzenie dla przedstawiciela_ki organizacji wynosi 450 zł brutto za przeprowadzenie spotkania
  • W pierwszym etapie organizacja pozarządowa zgłasza chęć udziału, po czym organizatorki sprawdzają czy szkoły, które biorą udział w programie są zainteresowane spotkaniem. Jeśli znajdziemy zainteresowaną szkołę, z organizacją kontaktuje się osoba otaczająca daną szkołę wsparciem mentorskim i umawiacie się na spotkanie
  • Rekrutacja do projektu jest ciągła, do projektu można zgłosić się w dowolnym momencie. Zgłoszenia zbieramy do 30 maja 2021 r.
  Projekt realizują: Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej
  Natalia Skoczylas
  Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Fundacji Pole Dialogu
  n.skoczylas@poledialogu.org.pl
  tel.: 602 405 512
  Anna Wuls
  Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej
  anna.wuls@ceo.org.pl
  tel. (22) 622 32 39 wew. 219

więcej: TUTAJ