1%

KRS 00000 800 10

Przekaż 1% na poprawę sytuację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Niestety ich codzienność często bywa dramatyczną walką o podstawowe prawa człowieka. O siebie i swoich najbliższych; o posiłek, o ubranie, o prąd; o godność, o dumę, o poczucie własnej wartości; o życie. Przekazując odpis 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia nie pozostaniesz obojętny. I właśnie za to Ci DZIĘKUJEMY.

W roku 2018 z tytułu 1% zebraliśmy kwotę w wysokości 59 911,51 zł, którą przeznaczyliśmy m.in. na:

  • remont Domu na Targowej – schroniska dla mężczyzn bezdomnych
  • pokrycie kosztów tj.: czynsz, energia elektryczna, ogrzewanie niezbędnych do funkcjonowania Centrum Pomocy Wzajemnej “Dom za Bramą”,
  • zakup podstawowego wyposażenia mieszkania – meble dla podopiecznych rozpoczynających samodzielne życie na swoim.

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane z odpisów 1% zasilą finansowanie programów i projektów rehabilitacyjnych, reintegracyjnych i prospołecznych. Dzięki nim wesprzemy jeszcze większą liczbę osób potrzebujących.

Rozlicz z nami 1%

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z  IWOP
Skip to content