fbpx

Asystent/ka ON realizujący wsparcie interwencyjno-wytchnieniowe w formie przerwy regeneracyjnej dla rodzin – um. zlecenie

3 lutego 2022 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o naborze na stanowisko Asystenta/ki ON realizującego/ej wsparcie interwencyjno-wytchnieniowe w formie przerwy regeneracyjnej dla rodzin

w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” (POWR.04.01.00-00-NI10/18).

Zakres obowiązków:

 1. przejmowanie od członków rodzin, stałych opiekunów wsparcia/opieki nad OzNI na czas niezbędny do zrealizowania przez nich potrzeb i zadań życiowych;
 2. organizowanie członkowi rodziny/opiekunowi wspieranej OzNI optymalnych warunków do zaspokajania potrzeb osobistych i społecznych;
 3. współpraca z asystentem rodziny OzNI, psychologiem/koordynatorem mieszkań, moderatorami grupy wsparcia dla rodziny i dla OzNI;
 4. współpraca z pozostałymi podmiotami/placówkami udzielającymi wsparcia OzNI i rodzinom;
 5. udzielanie wsparcia (psychiczno-emocjonalnego) i pomocy w rozwiązywaniu problemów OzNI;
 6. udzielanie pomocy terapeutycznej osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych;
 7. dokonywanie analizy i oceny zjawisk będących zasobami rodziny;
 8. współpraca z osobami z najbliższego otoczenia rodziny oraz instytucjami działającymi na rzecz OzNI i rodziny.

Wymagania:

1. wykształcenie min. średnie, doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwoju w podobnym charakterze,

2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,
 • pracę w okresie luty 2022- sierpień 2022,
 • wymiar etatu:80 h/ msc

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i Listu Motywacyjnego do dnia 11.02.2022 r., na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl w tytule podając: ASYSTENT ON lub złożenie go osobiście w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.

Osoba do kontaktu: Marta Skrobacka, tel. 503 124 497

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). „Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Skip to content