Zatrudnimy muzykoterapeutę

10 maja 2022 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wilanowie,                    

ul. Przyczółkowa 27A, prowadzony przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zatrudni muzykoterapeutę w wymiarze 1/4 etatu.

Zadania:

 • Prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych w technice aktywnej (śpiew, gra na instrumentach, ruch) i receptywnej (słuchanie muzyki, relaksacja)
 • Współorganizowanie imprez okolicznościowych
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć i poza nimi
 • Uczestniczenie w spotkaniach rady programowej
 • współpraca z innymi pracownikami ośrodka przy realizacji celów terapeutycznych uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji, związanej z pełnionym stanowiskiem.

Wymagania:

 • Minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Wykształcenie kierunkowe (pedagogiczne/terapeutyczne/psychologiczne) i umiejętności muzyczne
 • Zaangażowanie i elastyczność, samodzielność i rzetelność w realizacji obowiązków zawodowych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Pracę w miłym, kreatywnym zespole.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne CV.
 • List motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e.kielb@otwartedrzwi.pl. Do CV należy dołączyć klauzule:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i na czas rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Skip to content