fbpx

Zatrudnienie wspomagane

3 maja 2021 r.

Podjęcie pracy zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością stanowi ważny element procesu usamodzielniania 💪 Praca, poza aspektem ekonomicznym, daje możliwość budowania kontaktów społecznych i wyjścia z izolacji, której często doświadczają.✅ Stąd niezwykle istotne miejsce w działalności naszego Stowarzyszenie zajmuje aktywizowanie zawodowe osób z niepełnosprawnościami i przełamywanie barier zatrudnienia. ❓ Jakie korzyści i wartości płyną z ich zatrudnienia? Posłuchajmy dziś archiwalnej wypowiedzi Manager ds. Rekrutacji Sodexo Polska, firmy, która od lat zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami 🤝

Skip to content