Zabezpieczenie prawno-finansowe OzNI

1 maja 2020 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje, że w ramach projektu: „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” realizuje nieodpłatne porady i szkolenia prawne, w kwestii zaplanowania zabezpieczenia prawno-finansowego, na przyszłość dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/lub całościowymi zaburzeniami rozwoju (w przypadku braku możliwości świadczenia wsparcia ze strony rodziny/opiekunów). 

Oferta adresowana jest do osób zamieszkałych i/lub korzystających ze wsparcia w placówkach (edukacyjnych i rehabilitacyjnych) zlokalizowanych w 4-ch dzielnicach m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola. 

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Soboń, e-mail: k.sobon@otwartedrzwi.pl, tel. 570 705 488.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logotypy-1024x125.png

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo2-1024x106.png