fbpx

Wystawa „PERSPEKTYWY”

13 czerwca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy „PERSPEKTYWY” w naszej Galeria Apteka Sztuki. Wspólnym punktem wyjścia Doroty Zych-Charaziak i Agnieszki Leszczyńskiej do wystawy są ich cykle prac inspirowane miastem. To pejzaże o industrialnym charakterze i malarskie wizje urbanistyczne oraz pobudzające wyobraźnię odbiorców sylwetki ludzi zanurzonych w strukturze wielkomiejskiej scenerii.

Artystki indywidualnie tworzą zupełnie odmienne perspektywy, które wzajemnie dopełniają się ukazując obraz miasta raz widzianego wprost z ulicy, a innym razem – „podglądane” z niej przez okna wnętrza biurowców, kawiarni i domów. To pejzaże często zaludnione anonimowym tłumem, ale też zdarzają się wpisane w nie pojedyncze, wręcz osamotnione postacie. Tafle szyb w oknach budynków nie stwarzają bariery dla eksplorowania przestrzeni ulicy z wewnątrz, ani też odwrotnie, gdyż oglądający mogą być zarazem oglądanymi. Poprzez prace artystek przenika do odbiorców wszechobecna tajemnica losu człowieka w metropolii.

Nastrój i ulotność chwili, podkreślone rozbłyskami światła w akwarelach Agnieszki Leszczyńskiej, rezonują ze złożonymi układami pionowych i poziomych linii w pracach olejnych Doroty Zych-Charaziak. Wystawa PERSPEKTYWY wprowadza widzów na kilka swoich poziomów znaczeniowych i może stać się dla wielu z nich filozoficznie odkrywczą podróżą.

Czas trwania wystawy: 7.06 – 22.06.2024

Kurator i koordynator wystawy: Krzysztof Pułtorak

Organizator: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania/University of Ecology and Management

Patronat medialny: DAMOSFERA, BluStreamTV

Miasto Stołeczne Warszawa

🔹🔹🔹
dr Dorota Zych-Charaziak

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała na wydziale Malarstwa w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Specjalizacja z Grafiki Warsztatowej w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej i litografii pod kierunkiem prof. Romana Artymowskiego. W 1990 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem a w 1991 stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2017 r. otrzymała tytuł doktora sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

🔹🔹🔹
dr Agnieszka Leszczyńska

Absolwentka Politechniki Warszawskiej. Uzyskała tytuł doktora w zakresie architektury i urbanistyki. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa. Od kilkunastu lat zajmuje się głównie malarstwem akwarelowym. Od 2016 roku należy do Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

🔹 Organizatorem wystawy malarstwa dr Doroty Zych-Charaziak i dr Agnieszki Leszczyńskiej jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, która promując twórców związanych z tą uczelnią, stwarza im perspektywy i inspiruje do dalszego artystycznego rozwoju.

Od momentu swojego powstania 29 lat temu WSEiZ nieustannie ewoluuje, a od października 2024 będzie funkcjonowała jako Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych, w skrócie ATA. Nowa nazwa, bardziej adekwatna do zakresu działania uczelni, lepiej oddaje jej aktualny potencjał kadrowy, ofertę edukacyjną oraz odzwierciedla ambicje i kierunki ewolucji.
Obecnie WSEiZ prowadzi na dwóch wydziałach 11 kierunków studiów. Wydział Architektury – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w Polsce – posiada uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Studia II stopnia prowadzone są również na kierunku Architektura wnętrz.
Jako jedyny wśród uczelni niepublicznych został też laureatem prestiżowej nagrody miesięcznika „Top 10 for the Future Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa”.

Uczelnia i Wydział Architektury otrzymały na przestrzeni lat liczne nagrody i wyróżnienia. Pozycję uczelni potwierdzają także sukcesy jej absolwentek i absolwentów, zorientowanych na rozwój i kompetentnych ludzi z pasją. Ludzi ze świetnymi perspektywami.

Zapraszamy. Wstęp wolny.

Lokal przy alei Wyzwolenia 3/5 jest wykorzystywany przez stowarzyszenie Otwarte Drzwi na cele kulturalne i społeczne dzięki wsparciu m.st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Skip to content