fbpx

Wykonawca usługi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

13 maja 2024 r.

Zapraszamy do składania ofert na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi za rok 2024 i 2025.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami art. 9 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z dnia 30.05.2023, Zarząd Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, dalej zwany „Zamawiającym”, z siedzibą w Warszawie (03-418) przy ul. Równa 10/3 (NIP: 11301 78 033, REGON: 011305320), informuje, że Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest podmiotem niebędącym zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp.

SZCZEGÓŁY:

  1. Zapytanie ofertowe na badania finansowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi za rok 2024 i 2025.
  2. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – Oferta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Drogą mailową na adres: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl oraz m.fedoruk@otwartedrzwi.pl do dnia 27
maja 2024 r. do godziny 23:59.
Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert złożonych po w/w terminie.
Kontakt w sprawie zapytania: m.fedoruk@otwartedrzwi.pl.

Skip to content