Muzyka w sześciu smakach!

Podobno smak muzyczny, podobnie jak kulinarny, kształtuje się już w czasie wczesnego dzieciństwa. Okresie kojarzonym z beztroską, zabawą i smakowitym podwieczorkiem w gronie najbliższych.

Chcąc przywołać Państwu te pozytywne wspomnienia, w szczególnie trudnym czasie, jakim jest okres pandemii, zapraszamy do uczestnictwa w cyklu spotkań w ramach projektu #PiM “Podwieczorek i Muzyka”. Ze względu na bezpieczeństwo naszych gości, połączone z chęcią dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, zdecydowaliśmy, że każde ze spotkań transmitowane będzie na żywo za pośrednictwem portalu Facebook.

Liczba miejsc w Galerii jest ograniczona do 20 osób – zgłaszać chęć udziału można poprzez opcję “Zarezerwuj miejsce”. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Będzie różnorodnie, ciekawie, momentami wzruszająco i sentymentalnie.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Projekt: „PiM – Podwieczorek i Muzyka” realizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.

———————————

Harmonogram:

22 lipca, godz. 17:00
Muzyka – konteksty kulturowe
Mentor: dr Marek Szopski
amerykanista, socjolog kultury (Uniwersytet Warszawski)


5 sierpnia, godz. 17:00
Dziedzictwo Chopina w Warszawie
Mentor: prof. Jerzy Maciejewski
pianista (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Chopin Academy of Music w Daegoo w Korei Płd.)


26 sierpnia, godz. 17:00 
Fascynacja muzyką gitarową I
Mentor: Józef Kolinek
skrzypek, wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego


9 września, godz. 17:00 
Sekrety muzyki wiolonczelowej
Mentor: Adam Bala
historyk, prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego


23 września, godz. 17:00
Moja pasja – saksofon
Mentor: Jacek Dąbrowski
historyk, archeolog przemysłowy, wiceprezes Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego


7 października, godz. 17:00 
Fascynacja muzyką gitarową II
Mentor: prof. Marian Pokropek
etnograf, dokumentalista kultury ludowej (Uniwersytet Warszawski)

Najlepsze życzenia dla wszystkich tatusiów

Z okazji Dnia Ojca życzymy wszystkim Tatom wiele wytrwałości w wychowywaniu dzieci oraz jeszcze więcej satysfakcji z jego efektów. Życzę także spełnienia marzeń oraz ogromu miłości i szacunku Waszych dzieci. Oby pokłady cierpliwości do swoich pociech były niewyczerpane i byście zawsze mieli dla Nich czas wolny na wspólną zabawę i naukę.

_______________

Dzień Ojca obchodzony jest 23 czerwca. Święto zainicjowane zostało przez Sonorę Dodd z Waszyngtonu, która w ten sposób chciała uhonorować swojego ojca Williama Smarta, weterana wojny secesyjnej. Po raz pierwszy obchodzone było w USA 19 czerwca 1910 roku. Pomysł obiegł cały świat.

Pierwszy polski Dzień Ojca obchodzono w 1965 roku. W niektórych krajach, według rzymskokatolickiej tradycji, Dzień Ojca jest obchodzony w dzień świętego Józefa, czyli 19 marca – tak jest np. we Włoszech, Portugalii i w Hiszpanii.

Dobroczynna akcja „Wspieramy Medyków”

📣 Z ogromną przyjemnością informujemy, że ruszyła nasza kolejna dobroczynna akcja „Wspieramy Medyków”.
🥣 Ciepłe posiłki codziennie trafiają do grupy medyków Szpitala Opieki Krótkoterminowej Centrum Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie. Dania obiadowe przygotowywane są w naszym przedsiębiorstwie społecznym Kuchnia Czerwony Rower.
💥 Akcja „Wspieramy Medyków” możliwa jest dzięki firmie Capgemini Polska, której szeroka działalność dobroczynna trwa!
💝 Dziękujemy za zaangażowanie społeczne w trudnych czasach COVID-19.
________________________________________________
👉 Zachęcamy do włączenia się w akcję „Wspieramy Medyków”. Można to zrobić poprzez wpłatę dowolnej kwoty na konto ➡️ 77 1240 6074 1111 0010 3072 2313 z dopiskiem „Wspieramy Medyków”.

Dzielimy się dobrem

Dziękujemy firmie SC Johnson, A Family Company za udzielone wsparcie rzeczowe w postaci płynów DUCK ❤️❤️

Skala pomocy przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego postanowiliśmy podzielić się otrzymaną darowizną z innymi organizacjami, które z ogromną wdzięcznością skorzystały z tego wsparcia.

👉 Środki chemiczne trafiły m.in. do warszawskich świetlic środowiskowych, domów dziecka, fundacji, placówek dla osób w kryzysie bezdomności i stowarzyszeń ❤️

Sodexo Polska wspiera nasze działania

Serdecznie podziękowania dla ❤️ Sodexo Polska ❤️ za udzielone nam wsparcie w postaci buteleczek z płynem do dezynfekcji ‼️ Dzięki Państwa pomocy jesteśmy w stanie kontynuować ciągłość wsparcia świadczonego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Dziękujemy za 1%

Czas rozliczenia PIT-ów ✍ dobiegł końca.
To jednocześnie najlepszy czas, by podziękować WAM za przekazanie 1% podatku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, młodych mężczyzn wychodzących z bezdomności oraz dzieci i młodzieży z rodzin problemowych – naszych drogich Beneficjentów!
♥️♥️♥️ DZIĘKUJEMY ♥️♥️♥️
Wasz 1% będzie procentował przez najbliższy rok!

Pomagamy młody wyjść z bezdomności

„Strach, głód i beznadzieja” z tym mierzą się młode osoby w kryzysie bezdomności, m.in. w naszym schronisku „Dom na Targowej” staramy się odmienić ich życie.
——-
Według oficjalnych danych prawie 800 osób w wieku 18-25 lat nie ma domu. Naszym zdaniem jednak, jest ich znacznie więcej.

Chcesz wesprzeć naszą działalność 👇👇👇
PEKAO SA 77 1240 6074 1111 0010 3072 2313

#Koronawirus – pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z epidemią #koronawirusa.

Adresaci pomocy

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek epidemii utracił (w okresie 9.03- 4.09.2020 r.), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną niepełnosprawną osobę. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia bieżącego roku.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .

Mieszkania wspierane

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o możliwości skorzystania przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością (mieszkańców m.st. Warszawy) z mieszkań wspieranych typu: 

 • długoterminowego pobytu dla 5 osób lekkim i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, 
 • długoterminowego pobytu dla 3 osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 
 • długoterminowego pobytu dla 4 osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, 
 • interwencyjnowytchnieniowego dla 4 osób z wszystkich w/w grup. 

Mieszkania prowadzone są w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”. 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z tego rodzaju wsparcia lub uzyskaniem dodatkowych informacji proszone są o kontakt z koordynatorem merytorycznym: Katarzyna Soboń, tel. tel. 570 705 488, e-mail: k.sobon@otwartedrzwi.pl. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logotypy-1024x125.png

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo2-1024x106.png

Nowe obostrzenia – #koronawirus

Nowe obostrzenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Więcej szczegółów na stronie www.gov.pl: KLIKNIJ