Projekt „Włącz się”

Projekt „Włącz się” finansowany przez Fundację LaCaixa oparty jest na innowacyjnym pomyśle współpracy organizacji pozarządowych z firmami społecznie zaangażowanymi. Podczas wtorkowej uroczystej gali wręczono nagrody pracodawcom zaangażowanym w zatrudnianie osób narażonych na wykluczenie społeczne i zawodowe, ale również organizacjom współpracującym w ramach programu.

Projekt „Włącz się!” Fundację LaCaixa

Gratulujemy wszystkim laureatom, w tym szczególnie Firmie Develey, z którą od 10 lat tworzymy przyjazne warunki zatrudniania naszych podopiecznych.

Projekt „Włącz się!” Fundację LaCaixa

Więcej o projekcie:

CEL: aktywizacja zawodowa osób wykluczonych

ODBIORCY: Wsparcie skierowane jest do osób narażonymi na wykluczenie społeczne i zawodowe z Warszawy i okolic


ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Projekt finansowany ze środków Fundacji „la Caixa”.

PARTNERZY: Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych (organizacja koordynująca), Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Spoza, Fundacja Sławek.

Praca dla psychologa

Ośrodek Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami PARTNERZY prowadzony przez nasza organizację ogłasza nabór na stanowisko psychologa.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych z uczestnikami mających na celu diagnozę, planowanie procesu rehabilitacji i terapii, prowadzenie tego procesu oraz jego monitorowanie.
 • udzielanie wsparcia, poradnictwa oraz prowadzenie terapii z uczestnikami Ośrodka. 
 • wspieranie procesu adaptacji uczestników Ośrodka w początkowym okresie ich udziału w Ośrodku.
 • wspieranie osób z niepełnosprawnością w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej.
 • współpraca z rodzinami osób z niepełnosprawnościami (konsultacje, poradnictwo, psychoedukacja).
 • prowadzenia grupowych zajęć psychoedukacyjnych.
 • prowadzenie/współprowadzenie sesji społeczności Ośrodka.
 • współodpowiedzialność za merytoryczną działalność placówki w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji i realizacji staży i praktyk studenckich oraz szkoleń dla studentów studiów podyplomowych. 
 • udział w pracach Zespołu Zawodowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie planowania, prowadzenia i monitorowania procesu zatrudnienia wspomaganego wobec osób z niepełnosprawnościami.
 • prowadzenie szkoleń i spotkań warsztatowych dla różnych grup odbiorców – adekwatnie do potrzeb.
 • współpraca z realizatorami innych form wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka oraz realizacja tych działań (w zależności od ustaleń Rady Programowej Ośrodka).
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia warunek niezbędny,
 • min. 2 letnie, udokumentowane doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy psychologicznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i doświadczającymi zaburzeń psychicznych – warunek niezbędny,
 • aktualny udział lub ukończenie szkolenia psychoterapeutycznego – będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu,
 • duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań – śr. 8 godzin dziennie pomiędzy 8 a 18 zgodnie z ustalanym grafikiem),
 • wysoki poziom zaangażowania,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu,
 • praktyczna znajomość przepisów prawnych dot. osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • pełną pasji wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych,
 • ciekawą pracę w zaangażowanym zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami/kami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać do Ośrodka PARTNERZY Stowarzyszenia Otwarte Drzwi na e-mail: a.wiecek@otwartedrzwi.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Poszukiwany doradca zawodowy

Opis stanowiska:

 • diagnoza preferencji oraz predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością.
 • pozyskiwanie nowych miejsc pracy, staży i praktyk zawodowych.
 • współpraca z pracodawcami.
 • wspieranie osób z niepełnosprawnością w procedurze zatrudnienia (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, towarzyszenie w procesie rekrutacji, badania u lekarza medycyny pracy).
 • szkolenie niepełnosprawnego pracownika w miejscu jego pracy,
 • przygotowanie pracodawców i ich zespołów na współpracę z niepełnosprawnym pracownikiem,
 • za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jej rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska,
 • współpraca z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka,
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy doradcy zawodowego lub pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika lub pokrewne będzie dużym atutem,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych,
 • duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań),
 • wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu,
 • znajomość przepisów prawa pracy.

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę,
 • pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych,
 • możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej:

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: a.wojcik@otwartedrzwi.pl .

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

4. Urodziny Kuchni Czerwony Rower

Kochani Goście bardzo gorąco dziękujemy za waszą obecność. To były wspaniałe urodziny, pełne miłych wrażeń. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą loterię. Urodzinowy rower znalazł już swój dom, ale zostało jeszcze kilka fantów, które czekają na właścicieli losów:

120, 194, 86, 200, 42, 15, 83, 195, 199, 130, 27, 126, 90

Wszystkich serdecznie zapraszamy po odbiór swoich nagród do siedziby Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul Targowa 82, codziennie do godz. 17:00 ❤️❤️