Praca dla korepetytorów

20 stycznia 2020 r.

Zatrudnimy korepetytorów dla dzieci (7-17 lat) z przedmiotów: Język polski / Matematyka / Języka angielski

Korepetycje realizowane będą w ramach projektu: „Praski kokon”, finansowanego z funduszy europejskich.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku zgodnym z zakresem korepetycji lub studia:

  1. co najmniej na 3 roku w danym kierunku,
  2. kompetencje komunikacyjne,
  3. umiejętność przekazywania wiedzy,
  4. niekaralność oraz spełnianie warunków wskazanych w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 tj. par. 26 pkt 2. 

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie korepetycji z wybranego zakresu: język polski, matematyka, język angielski, dla dzieci w wieku 7-17 lat.

2. Motywowanie uczniów do nauki.

3. Współpraca z Mentorem ds. rozwoju dzieci i młodzieży; zatrudnionym w Projekcie.

Kontakt: Marta Skrobacka , tel. 503 124 497, e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl