fbpx

POSZUKUJEMY Asystentów Osobistych dla Osób z Niepełnosprawnościami!

24 lipca 2023 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o naborze na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby z  Niepełnosprawnościami w ramach  Programu finansowanego przez Fundusz Solidarnościowy – edycja 2023.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zakres obowiązków asystenta będzie polegał na:

 • aktywnym udziale w życiu społecznym (m.in. poprzez korzystanie z dóbr kultury, przedsięwzięć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, integracyjnych, edukacyjnych, sportowych);
 • załatwianiu spraw urzędowych czy osobistych;
 • nawiązywaniu kontaktów z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ogółu społeczeństwa;
 • dojazdach do: miejsca odbywania rehabilitacji, miejsca zamieszkania, placówek służby zdrowia, urzędów, instytucji użytku publicznego, na spotkania ze znajomymi, rodziną, itp. i z powrotem;
 • sytuacjach nagłych i losowych (wówczas dopuszcza się zakres wsparcia uczestnika Programu przez 24 godziny na dobę);
 • w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego i samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych (zgodnie z wykazem zawartym w załącznikiem nr 9 do Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  edycja 2023).

Do zadań asystenta należeć  będzie również:

 • dostarczanie osobom wspieranym wiedzy z różnych dziedzin, (w tym w zakresie życia społecznego, atrakcyjnych wydarzeń organizowanych w społeczności lokalnej, instrumentów wsparcia przysługującym Osobom z Niepełnosprawnościami – słowem wszelkiej wiedzy przydatnej tym osobom dla poprawy jakości życia i satysfakcji z niego), 
 • rozbudzanie zainteresowań, aspiracji, poszerzanie świadomości własnych zasobów, pobudzanie motywacji do rozwoju I działań  służącym pokonywaniu  barier.

Wymagania:

 1. Wykształcenie kierunkowe poświadczające zdobycie tytułu pedagoga, psychologa, asystenta osoby z niepełnosprawnościami lub pracownika socjalnego i/lub
 2. Udokumentowane doświadczenie w pracy z Osobami z Niepełnosprawnością (szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną) na podobnym stanowisku – minimum pół roku.
 3. Dyspozycyjność.
 4. Umiejętność planowania własnej pracy, kreatywność i gotowość na podejmowanie działań zgodnych z wolą beneficjenta.
 5. Cierpliwość, uważność i odpowiedzialność.
 6. Umiejętność obsługi programów Outlook, Teams, Microsoft Word i Excel.

Stanowiska i kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniem asystentów są zgodne z założeniami Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – edycja 2023. https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami–edycja-2023otwiera się w nowej karcie

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze od 110 do 168 godzin w oparciu o umowę cywilno-prawną od lipca 2023 do grudnia 2023,
 • dofinansowanie karty miejskiej lub/i wyjść kulturalnych z beneficjentem,
 • pracę w różnorodnym i ciekawym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 10.08.2023, na adres e-mail: e.sen@otwartedrzwi.pl w tytule podając: „ASYSTENT OSOBISTY – praca” lub złożenie dokumentów osobiście w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). „Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 701 514,00
Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023 roku.

Jednostka realizująca projekt: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Partnerzy i realizatorzy w projekcie: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Skip to content