Poszukujemy Asystenta Osobistego Osoby z  Niepełnosprawnościami!

31 maja 2022 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o naborze na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby z  Niepełnosprawnościami w ramach  Programu finansowanego przez Fundusz Solidarnościowy – edycja 2022.

Zakres obowiązków asystenta będzie polegała na:

·         aktywnym udziale w życiu społecznym (m.in. poprzez korzystanie z dóbr kultury, przedsięwzięć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, integracyjnych, edukacyjnych, sportowych);

·         załatwianiu spraw urzędowych czy osobistych;

·         nawiązywaniu kontaktów z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ogółu społeczeństwa;

·         dojazdach do: miejsca odbywania rehabilitacji, miejsca zamieszkania, placówek służby zdrowia, urzędów, instytucji użytku publicznego, na spotkania ze znajomymi, rodziną, itp. i z powrotem;

·         sytuacjach nagłych i losowych (wówczas dopuszcza się zakres wsparcia uczestnika Programu przez 24 godziny na dobę);

·         w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego i samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych (zgodnie z wykazem zawartym w załącznikiem nr 9 do Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  edycja 2022).

Do zadań asystenta należeć  będzie również:

·         dostarczanie osobom wspieranym wiedzy z różnych dziedzin, (w tym w zakresie życia społecznego, atrakcyjnych wydarzeń organizowanych w społeczności lokalnej, instrumentów wsparcia przysługującym OzN – słowem wszelkiej wiedzy przydatnej tym osobom dla poprawy jakości życia i satysfakcji z niego), 

·         rozbudzanie zainteresowań, aspiracji, poszerzanie świadomości własnych zasobów, pobudzanie motywacji do rozwoju I działań  służącym pokonywaniu  barier.

Wymagania:

1.      wykształcenie kierunkowe poświadczające zdobycie tytułu pedagoga, psychologa, asystenta osoby z niepełnosprawnościami lub pracownika socjalnego,

2.      udokumentowane doświadczenie w pracy z OzNI na podobnym stanowisku – minimum pół roku.

3.      Dyspozycyjność.

4.      Umiejętność planowania własnej pracy, kreatywność i gotowość na podejmowanie działań zgodnych z wolą beneficjenta.

5.      Cierpliwość, uważność i odpowiedzialność.

6.      Umiejętność obsługi programów Outlook, Teams.

Stanowiska i kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniem asystentów są zgodne z założeniami Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Więcej o programie w linku :  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepełnosprawnej-edycja-2022

Oferujemy:

·         pracę w wymiarze 167 h w oparciu o umowę cywilno- prawną od czerwca do grudnia 2022

·         dofinansowanie karty miejskiej lub/i wyjść kulturalnych z beneficjentem

·         pracę w różnorodnym i ciekawym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 24.06.2022r, na adres e-mail: e.sen@otwartedrzwi.pl w tytule podając: „ASYSTENT OSOBISTY – praca” lub złożenie osobiście w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). „Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 328 675,00
Źródło dofinansowania: Fundusz Solidarnościowy

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2022 – 31 grudnia 2022 roku.
Jednostka realizująca projekt: Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Skip to content